Cookies Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

   Sök:

Sökresultat kommer här.

        
Byggis.se    

Svenskt byggregister.
Byggmaterial, byggentreprenörer, hantverkare, upphandlingar

Uppgifter om

Välj företagsverksamhet


 

Google Kalender
Google Översättning
- egna ord och meningar
Anpassad sökning
  clock

 

Hitta - Logo
Vad söker du?    (Only in Sweden)
Var?                  (Only in Sweden)

Kontakta oss: E-post byggis.se@gmail.com
Cookies   Begränsat ansvar

 

Så här väljer Du verksamhet

Sök efter önskad verksamhet med Din webbläsares inbyggda sökfunktion.
Använd den numrerade röda rubriken som sökordet finns i
(eller i den numrerade röda raden närmast det hittade sökordet).

 

 Informationen nedan består av 3 delar:

 • Övergripande rubrik
  1. En eller flera rubrikrader som är röda och numrerade. Denna ska väljas för önskad verksamhet.
   • Alla sökord som kan tänkas ingå i den föregående, röda rubrikraden

 

 • FÖRSÄLJNING MASKINER, TILLVERKNINGS- (Försäljning av tillverkningsmaskiner)
  1. Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - f
   • Krossmaskiner, krossar, sorterverk, matare, siktar, betongmaskiner, betongtillverkningsutrustningar, murbruksmaskiner, putsmaskiner, putssprutor, betongsprutor, betongpumpar, betongkanoner, transportörer, materialfickor, tankar, övriga byggmaskiner, övriga arbetsmaskiner, övriga entreprenadmaskiner

   

 • FÖRSÄLJNING MASKINER, BELÄGGNINGS- (Försäljning av beläggningsmaskiner)
  1. Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - f
   • Jordpackningsmaskiner, betongbehandlingsmaskiner

   

 • FÖRSÄLJNING MASKINER, EL- OCH VVS- (Försäljning av elmaskiner och VVSmaskiner)
  1. Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - f
   • Generatorer, generatoraggregat, transformatorer, elcentraler, kompressorer, värmepannor, ånggeneratorer, torkningsanordningar, uppvärmningsanordningar, fläktar, ventilationsfläktar

   

 • FÖRSÄLJNING MASKINER, PÅLNINGS- SPONTNINGS- (Försäljning av spontningsmaskiner och pålningsmaskiner)
  1. Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - f
   • Pålningsmaskiner, spontningsmaskiner, pumpar, hydrofoner

   

 • FÖRSÄLJNING MASKINER, LYFT- OCH STÄLLNINGAR (Försäljning av lyftmaskiner och ställningar)
  1. Kranar, hissar, ställningar, mm - f
   • Kranar, tornkranar, mobilkranar, stenkranar, valvkranar, hissar, bygghissar, spel, vinschar, lufthasplar, ställningar, formutrustning, domkrafter, lyftblock, telfrar, övriga lyftanordningar

   

 • FÖRSÄLJNING MASKINER, BEARBETNINGS- (Försäljning av bearbetningsmaskiner)
  1. Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - f
   • Jordutrustningar, jordborrutrustningar, bergborrar, bergborrutrustningar, bearbetningsmaskiner, nitverktyg, skruvverktyg, spikverktyg, mejselhammare, bilningshammare, kapmaskiner, svetsutrustningar, slipmaskiner, borrmaskiner, klippningsmaskiner, bockningsmaskiner, armeringsstationer, blästringsutrustningar, spacklingsutrustningar, sprutmålningsutrustningar, flambehandlingsutrustningar, övriga bearbetningsmaskiner

   

 • FÖRSÄLJNING MASKINER, ÖVRIGA OCH BODAR (Försäljning av övriga maskiner och bodar)
  1. Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - f
   • Bodar, vagnar, toaletter, presenningar, kapell, tält, hallar, skyddsutrustningar, personliga skyddsutrustningar, arbetarskyddsmaterial, arbetskläder, arbetsmiljö, sjukvårdsmaterial, mätinstrument, kontrollinstrument, signalutrustningar, tidstämplingsanläggningar, tidsstämplingsutrustningar, sprängutrustningar, spräckutrustningar, rengöringsutrustningar, stoftavskiljare, stofthanteringsutrustningar, maskiner, övriga maskiner, övriga utrustningar

   

 • UTHYRNING MASKINER, TILLVERKNINGS- (Uthyrning av tillverkningsmaskiner)
  1. Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - u
   • Krossmaskiner, krossar, sorterverk, matare, siktar, betongmaskiner, betongtillverkningsutrustningar, murbruksmaskiner, putsmaskiner, putssprutor, betongsprutor, betongpumpar, betongkanoner, transportörer, materialfickor, tankar, övriga byggmaskiner, övriga arbetsmaskiner, övriga entreprenadmaskiner

   

 • UTHYRNING MASKINER, BELÄGGNINGS- (Uthyrning av beläggningsmaskiner)
  1. Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - u
   • Jordpackningsmaskiner, betongbehandlingsmaskiner

   

 • UTHYRNING MASKINER, EL- OCH VVS- (Uthyrning av elmaskiner och VVSmaskiner)
  1. Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - u
   • Generatorer, generatoraggregat, transformatorer, elcentraler, kompressorer, värmepannor, ånggeneratorer, torkningsanordningar, uppvärmningsanordningar, fläktar, ventilationsfläktar

   

 • UTHYRNING MASKINER, PÅLNINGS- SPONTNINGS- (Uthyrning av spontningsmaskiner och pålningsmaskiner)
  1. Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - u
   • Pålningsmaskiner, spontningsmaskiner, pumpar, hydrofoner

   

 • UTHYRNING MASKINER, LYFT- OCH STÄLLNINGAR (Uthyrning av lyftmaskiner och ställningar)
  1. Kranar, hissar, ställningar, mm - u
   • Kranar, tornkranar, mobilkranar, stenkranar, valvkranar, hissar, bygghissar, spel, vinschar, lufthasplar, ställningar, formutrustning, domkrafter, lyftblock, telfrar, övriga lyftanordningar

   

 • UTHYRNING MASKINER, BEARBETNINGS- (Uthyrning av bearbetningsmaskiner)
  1. Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - u
   • Jordutrustningar, jordborrutrustningar, bergborrar, bergborrutrustningar, bearbetningsmaskiner, nitverktyg, skruvverktyg, spikverktyg, mejselhammare, bilningshammare, kapmaskiner, svetsutrustningar, slipmaskiner, borrmaskiner, klippningsmaskiner, bockningsmaskiner, armeringsstationer, blästringsutrustningar, spacklingsutrustningar, sprutmålningsutrustningar, flambehandlingsutrustningar, övriga bearbetningsmaskiner

   

 • UTHYRNING MASKINER, ÖVRIGA OCH BODAR (Uthyrning av övriga maskiner och bodar)
  1. Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - u
   • Bodar, vagnar, toaletter, presenningar, kapell, tält, hallar, skyddsutrustningar, personliga skyddsutrustningar, arbetarskyddsmaterial, arbetskläder, arbetsmiljö, sjukvårdsmaterial, mätinstrument, kontrollinstrument, signalutrustningar, tidstämplingsanläggningar, tidsstämplingsutrustningar, sprängutrustningar, spräckutrustningar, rengöringsutrustningar, stoftavskiljare, stofthanteringsutrustningar, maskiner, övriga maskiner, övriga utrustningar

   

 • A - BYGGVARUHUS
  1. Byggvaruhus
   • Varuhus för bygg, byggvaruhus, byggvaror

   

 • B - MÄRKNING, MM
  1. Märkning, mm
   • Märkningar, skyltar, banderoller, etiketter, displayer, tryck, screentryck, offset, skyltställ, affischer, affischsystem, stortavlor, kopior, kopieringssystem, tejp, tejphållare, tape, dekor, fönsterdekor, dekaler, företagsskyltar, datorstyrda skyltar, elektroniska skyltar, media, märksystem, digitaltryck, storformat, ritningsspridning, dokumentation

   

 • C - FYLLNING, PÅLNING
  1. Fyllning, pålning
   • Fyllningar, pålningar, spontningar

    

  2. Tätnings- och avjämningslager
   • Tätningslager, avjämningslager, materialskiljande lager, grus, sand, jord, lera, berg, sten, fyllnadsmassor

    

  3. Jordförstärkningar
   • Jordförstärkningar, stabiliseringar av jord, jordstabiliseringar

    

  4. Bergförstärkningar
   • Bergförstärkningar, stabiliseringar berg, bergstabiliseringar

    

  5. Pålning
   • Pålningar, pålverk, spontningar

    

  6. Dränerande skivor, mm
   • Dränerande skivor, skivor

   

 • D - MARKÖVERBYGGNADER
  1. Marköverbyggnader
   • Marköverbyggnader

    

  2. Förstärkningslager, bärlager, mm
   • Förstärkningslager, bärlager, grus, sand, singel, makadam, jord, lera, berg, fyllnadsmassor

    

  3. Markbeläggningar, mm
   • Markbeläggningar, asfalt, asfaltbeläggningar, vägbeläggningsmaterial, plattor, övriga markbeläggningar

    

  4. Vegetationsytor
   • Vegetationsytor, gräsmattor, jord, blommor, buskar, träd, trädgårdar, trädgårdsanläggningar, parker, parkanläggningar

    

  5. Kantstöd, ränndalar, mm
   • Kantstöd, ränndalar, ytmarkeringar

    

  6. Terrängtrappor, murar, mm
   • Terrängtrappor, murar

    

  7. Markkomplettering
   • Markkompletteringar, staket, stängsel, stängselnät, grindar, pooler, swimmingpooler, bubbelpooler, lekplatser, lekplatsutrustningar, fontäner, dammar, vattenspel, vägräcken, broräcken

   

 • E - PLATSGJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER
  1. Platsgjutna betongkonstruktioner
   • Platsgjutna betongkonstruktioner, betong, cement

    

  2. Formar
   • Formar

    

  3. Armering, mm
   • Armering, armeringsjärn, armeringsmaterial, ingjutningsgods

    

  4. Gjutna betongkonstruktioner
   • Gjutna betongkonstruktioner, betong

   

 • F - MURNING - MATERIAL
  1. Murning - material
   • Murning material, murningsmaterial

    

  2. Kalksandsten
   • Kalksandsten, kalksten, sandsten

    

  3. Betongmursten, betongmurblock, mm
   • Betongmursten, mursten, betongsten, betongmurblock, murblock, betongblock

    

  4. Lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm
   • Lättbetongblock, lättbetong, betongblock, lättklinkerbetongblock, lättklinker, klinkerbetongblock, klinkerblock

    

  5. Tegel
   • Tegel, tegelstenar, tegelmursten

    

  6. Eldfast material
   • Eldfasta material

    

  7. Diverse material - murning
   • Diverse material murning, diverse material för murning, murningsmaterial

    

  8. Blandat material - murning
   • Blandat material murning, blandat material för murning, murningsmaterial

   

 • G - MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT
  1. Monteringsfärdiga element
   • Monteringsfärdiga element, monteringsfärdigt

    

  2. Betongelement, konstbetongelement, mm
   • Betongelement, konstbetongelement, monteringsfärdiga betongelement, monteringsfärdiga konstbetongelement, betongvaror

    

  3. Lättbetongelement, lättklinkerbetongelement, mm
   • Lättbetongelement, lättklinkerbetongelement, monteringsfärdiga lättbetongelement, monteringsfärdiga lättklinkerbetongelement

    

  4. Metallelement
   • Metallelement, monteringsfärdiga metallelement

    

  5. Element av trä, träfiber och träspån
   • Element av trä, element av träfiber, element av träspån, monteringsfärdiga element av trä, monteringsfärdiga element av träfiber, monteringsfärdiga element av träspån, träelement, träfiberelement, träspånselement, monteringsfärdiga träelement, monteringsfärdiga träfiberelement, monteringsfärdiga träspånselement

    

  6. Element av diverse material
   • Element av diverse material, monteringsfärdiga element av diverse material

    

  7. Element av blandat material
   • Element av blandat material, monteringsfärdiga element av blandat material

   

 • H - STÅNGKONSTRUKTIONER
  1. Stångkonstruktioner
   • Stångkonstruktioner, stång, stänger

    

  2. Metall
   • Metall, metallstång, metallstänger, stångkonstruktioner av metall, järnvaror, rostfria arbeten, stållinor, metallinor, tråd, kätting, stålrör, stålprofiler

    

  3. Trä
   • Trä, trästång, trästänger, stångkonstruktioner av trä

    

  4. Plast
   • Plast, plaststång, plaststänger, stångkonstruktioner av plast

    

  5. Diverse material
   • Diverse material, stång av diverse material, stänger av diverse material, stångkonstruktioner av diverse material

    

  6. Blandat material
   • Blandat material, stång av blandat material, stänger av blandat material, stångkonstruktioner av blandat material

   

 • I - RÖRLEDNINGAR
  1. Rörledningar
   • Rörledningar, rör

    

  2. Rör, enkla
   • Rör, enkla rör

    

  3. Rör, sammansatta
   • Rör, sammansatta rör

    

  4. Rör för speciella medier
   • Rör för speciella medier, speciella rör, specialrör

    

  5. Rökkanaler och avgaskanaler av rör, element, mm
   • Rökkanaler, avgaskanaler, rökkanaler av rör, rökkanaler av element, avgaskanaler av rör, avgaskanaler av element

    

  6. Anordningar för förankring, expansion, skydd, mm
   • Anordningar för förankring expansion skydd, förankring, expansion, skydd

    

  7. Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
   • Anordningar för avstängning tömning luftning, anordningar för avstängning av rörledningar i mark, avstängning, tömning, anordningar för tömning av rörledningar i mark, luftning, anordningar för luftning av rörledningar i mark

    

  8. Brunnar, mm
   • Brunnar, brunnar utomhus, utomhusbrunnar, utebrunnar, brunnar mm i mark

   

 • J - ELLEDNINGAR
  1. Elledningar
   • Elledningar, el-ledningar

    

  2. Förläggningsmateriel, mm
   • Förläggningsmateriel, förläggningsmaterial, förläggning, materiel för förläggning, materiel för elförläggning

    

  3. Rör, genomföringar, mm
   • Rör, genomföringar, rör för elledningar, genomföringar för elledningar, elrör, el-rör, el-elgenomföringar, el-genomföringar

    

  4. Ledningar, kablar, mm
   • Ledningar, kablar, elledningar, el-ledningar, el-kablar, elkablar

    

  5. Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
   • Anordningar för jordning, anordningar för spänningsutjämning, anordningar för åskskydd, åskledare, blixtskydd

   

 • K - TERMOISOLERVAROR
  1. Isolervaror
   • Isolervaror, termoisolervaror, isolering, isoleringsmaterial, isolerelement

    

  2. Förtillverkade isolerelement för kyl- och frysrum
   • Förtillverkade isolerelement för kylrum, förtillverkade isolerelement för frysrum, isolerelement för kylrum, isolerelement för frysrum, isolerelement

    

  3. Speciell termisk isolering
   • Speciell termisk isolering, termisk isolering, specialisolering

    

  4. Ytbeklädnad på termisk isolering av installationer
   • Ytbeklädnad, termisk isolering av installationer

   

 • L - SKIKT AV PAPP, MM
  1. Skikt av papp, mm
   • Skikt av papp, skikt av duk, skikt av folie, papp, duk, folie, papper, pappersskikt, pappskikt

   

 • M - SKIKT AV PLÅT, MM
  1. Skikt av plåt, mm
   • Skikt av plåt, plåt, plåtskikt

    

  2. Stålplåt
   • Stålplåt, skikt av stålplåt, stålplåtsskikt

    

  3. Rostfri stålplåt
   • Rostfri stålplåt, rostfritt, skikt av rostfri stålplåt, rostfri plåt, skikt av rostfri plåt

    

  4. Aluminiumplåt
   • Aluminiumplåt, skikt av aluminiumplåt, aluplåt, alu-plåt, aluminium

    

  5. Kopparplåt
   • Kopparplåt, skikt av kopparplåt, koppar, skikt av koppar

    

  6. Blyplåt
   • Blyplåt, skikt av blyplåt, bly, skikt av bly

    

  7. Zinkplåt
   • Zinkplåt, skikt av zinkplåt, zink, skikt av zink

   

 • N - SKIKT AV ÖVERLÄGGSPLATTOR
  1. Skikt av överläggsplattor
   • Överläggsplattor, skikt av överläggsplattor, överläggsplattskikt

    

  2. Natursten
   • Natursten, naturstensplattor, granit, gnejs, marmor, diabas, cyenit, skiffer, skikt av överläggsplattor av natursten

    

  3. Cementbundet material
   • Cementbundet material, cementplattor, skikt av överläggsplattor av cementbundet material

    

  4. Bränd lera
   • Bränd lera, taktegel, takplattor, takskikt, skikt av överläggsplattor av bränd lera

    

  5. Metallplattor
   • Metallplattor, skikt av överläggsplattor av metall

    

  6. Träplattor
   • Träplattor, skikt av överläggsplattor av trä

    

  7. Plastplattor
   • Plastplattor, skikt av överläggsplattor av plast

    

  8. Diverse material - plattor
   • Diverse materialplattor, diverse plattor, skikt av överläggsplattor av diverse material

   

 • O - SKIVKONSTRUKTIONER
  1. Skivkonstruktioner
   • Skivkonstruktioner, skivor

    

  2. Cement- och gipsbaserade skivor
   • Cementskivor, gipsbaserade skivor, gipsskivor, skikt av cementbaserade skivor, skikt av gipsbaserade skivor

    

  3. Metallskivor
   • Metallskivor, skikt av metallskivor

    

  4. Träskivor
   • Träskivor, skikt av träskivor

    

  5. Organiskt fibermaterial, träspån, mm
   • Skivor av organiskt fibermaterial, fibermaterial, skivor av träspån, träfiberskivor, träspånsskivor, fiberskivor, spånskivor, skikt av skivor av organiskt fibermaterial, skikt av skivor av träspån, skikt av skivor av fanér

    

  6. Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
   • Skivor av oorganiskt fibermaterial, oorganiska fiberskivor, skivor av expanderat stenmaterial, expanderade stenmaterialsskivor, stenskivor, skikt av skivor av oorganiskt fibermaterial, skikt av skivor av expanderat stenmaterial

    

  7. Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
   • Plastskivor, plastlaminatskivor, laminatskivor, laminat, skikt av plastskivor, skikt av plastlaminatskivor

    

  8. Glasskivor
   • Glasskivor, glas, glasrutor, byggnadsglas, inredningsglas, skikt av glasskivor, skikt av byggnadsglas, skikt av inredningsglas

    

  9. Diverse skivor
   • Diverse skivor, skikt av diverse skivor

   

 • P - PUTS OCH MÅLNING
  1. Puts och målning
   • Puts, målning, putsmaterial, målningsmaterial, tapeter, tapetrullar, våder

    

  2. Puts
   • Puts, putsbruk, cement, cementbruk, putsmaterial

    

  3. Målning - material
   • Målningsmaterial, färg, penslar, tapeter, tapetrullar, våder

    

  4. Skyddsbeläggningar, mm
   • Skyddsbeläggningar, beläggningar

    

  5. Skyddsimpregneringar, mm
   • Skyddsimpregneringar, impregneringar

    

  6. Elektrokemiskt skydd
   • Elektrokemiskt skydd, varmförzinkningsmaterial, eloxeringsmaterial

   

 • Q - SKIKT AV BELÄGGNINGSVAROR
  1. Skikt av beläggningsvaror
   • Skikt av beläggningsvaror, beläggningsvaror, beläggningar, skikt, skikt av beklädnadsvaror

    

  2. Fogplattor
   • Fogplattor, kakel, klinker, klinkers, skikt av sten, skikt av fogplattor, skikt av kakel, skikt av klinker, skikt

    

  3. Skikt av trä, träfiber och träspån
   • Trä, träfiber, träspån, skikt av trä, skikt av träfiber, skikt av träspån, skikt

    

  4. Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
   • Textila material, textil, kork, linoleum, gummi, plast, skikt av textila material, skikt av kork, skikt av linoleum, skikt av gummi, skikt av plast, övriga golvbeläggningar, skikt

    

  5. Beklädnadsvaror
   • Beklädnadsvaror, beklädnad, skikt av övriga beklädnadsvaror

    

  6. Beläggningar av massor
   • Beläggningar av massor, beläggningsmassor, beläggningar, skikt av beläggningsmassor

    

  7. Beklädnader av massor
   • Beklädnader med massor, beklädnadsmassor, beklädnader, skikt av beklädnadsmassor

    

  8. Skikt av sammansatta material
   • Skikt av sammansatta material, sammansatta material, skikt

   

 • R - VÄRME- OCH KYLSYSTEM
  1. Värme- och kylsystem
   • Värmesystem, kylsystem

    

  2. Kärl och cisterner
   • Kärl, cisterner, behållare

    

  3. Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
   • Apparater, rening av vätska, vätska, behandling av tryckluft, tryckluft, apparater för rening av vätska, apparater för behandling av vätska, apparater för rening av tryckluft

    

  4. Pumpar, luftkompressorer, mm
   • Pumpar, luftkompressorer

    

  5. Pannor
   • Pannor, ugnar, kaminer, solkraft, vindkraft

    

  6. Brännare, eldningsutrustning
   • Brännare, eldningsutrustningar

    

  7. Värmeväxlare, radiatorer, mm
   • Värmeväxlare, radiatorer, element, värmeelement, elelement, el-element, oljefyllda element, oljeelement, olje-element

    

  8. Kylaggregat och värmepumpar
   • Kylaggregat, värmepumpar, bergvärmepumpar, luftvärmepumpar

    

  9. Komponenter, mm i kyl- och värmepumpsystem
   • Kylsystem, värmepumpsystem, komponenter i kylsystem, komponenter i värmepumpsystem

   

 • S - SANITETSINREDNINGAR
  1. Sanitetsinredningar
   • Sanitetsinredningar, sanitet, badrumsinredningar, badrum, hygienrumsinredningar, hygienrum, toalettrumsinredningar, toalettrum, toalettinredningar, toalett, gästtoalettinredningar, gästtoalett

    

  2. Brunnar, mm i hus
   • Brunnar mm i hus, brunnar i hus, inomhusbrunnar

    

  3. Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
   • Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, klosetter, WC, badrumsporslin, badrumstillbehör, bubbelbadkar, massagebadkar, Jacuzzi, handduschar, duschkabiner, duschpaneler, duschväggar, mulltoa, toalett, utomhustoaletter

    

  4. Diskbänkar, tvättbänkar, utslagsbackar, mm
   • Diskbänkar, tvättbänkar, utslagsbackar

    

  5. Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
   • Armaturer, uttagsposter, vatten, gas, tryckluft, armaturer för vatten, armaturer för gas, armaturer för tryckluft, uttagsposter för vatten, uttagsposter för gas, uttagsposter för tryckluft

    

  6. Gasspisar, mm
   • Gasspisar

   

 • T - LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
  1. Luftbehandlingssystem
   • Luftbehandlingssystem, luftbehandling, aircondition system, aircondition, luftkonditioneringssystem, luftkonditionering

    

  2. Anordningar med sammansatt funktion
   • Anordningar med sammansatt funktion

    

  3. Ventilationskanalsystem, ljuddämpare, spjäll, mm
   • Ventilationskanalsystem, ventilationskanaler, ventilation, ljuddämpare, spjäll

    

  4. Luftdon, galler, huvar, mm
   • Luftdon, galler, huvar

    

  5. Luftrenare
   • Luftrenare, luftfilter, filter

    

  6. Luftfuktare, luftavfuktare
   • Luftfuktare, luftavfuktare

    

  7. Luftvärmeväxlare
   • Luftvärmeväxlare, värmeväxlare

    

  8. Fläktar
   • Fläktar

    

  9. Slutapparater
   • Slutapparater

   

 • U - STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
  1. Styr- och övervakningssystem
   • Styrsystem, övervakningssystem, styr, övervakning, styrapparater, övervakningsapparater, styrenheter

    

  2. Utrustningar med sammansatt funktion
   • Utrustningar med sammansatt funktion

    

  3. Mätomvandlare
   • Mätomvandlare

    

  4. Styrfunktionsenheter
   • Styrfunktionsenheter, styrfunktioner, styr

    

  5. Styrdon
   • Styrdon, styr

    

  6. Ventiler
   • Ventiler

    

  7. Övervakningsapparater
   • Övervakningsapparater, övervakningsenheter, övervakning

    

  8. Mätinstrument
   • Mätinstrument, mätapparater

    

  9. Styr- och övervakningsenheter i kyl- och värmepumpsystem
   • Styrenheter i kylsystem, styrenheter i värmepumpsystem, övervakningsenheter i kylsystem, övervakningsenheter i värmepumpsystem, styrenheter, övervakningsenheter

    

  10. Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
   • Datorcentraler i styrsystem, datorcentraler i övervakningssystem, perifer utrustning i styrsystem, perifer utrustning i övervakningssystem, datorcentraler, perifera utrustningar

   

 • V - ELEKTRISKA SYSTEM
  1. Elektriska system
   • Elektriska system, elektriskt

    

  2. Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater
   • Kopplingsutrustningar, kopplingsapparater, kopplingar

    

  3. Elektriska reläer och skydd, mm
   • Elektriska reläer, reläer, elektriska skydd

    

  4. Ljusarmaturer, lamphållare, mm
   • Ljusarmaturer, lamphållare, elartiklar

    

  5. Strömställare, manöverkopplare, eluttag, mm
   • Strömställare, manöverkopplare, eluttag, elkontakter, dimmer

    

  6. Elmaskiner, ackumulatorer, mm
   • Elmaskiner, ackumulatorer, batterier

    

  7. Elvärmeapparater, mm
   • Elvärmeapparater, golvvärme

    

  8. Apparater i teletekniska anläggningar
   • Apparater, teletekniska anläggningar, antenner, ljusanläggningar, ljus, ljudanläggningar, ljud, scenljus, scenljud, konferensljus, konferensljud, festljus, festljud, teaterljus, teaterljud, discoljus, discoljud

   

 • W - TRANSPORTSYSTEM
  1. Transportsystem
   • Transportsystem, transportapparater, lyftar, lyftorgan, dragorgan, gejder

    

  2. Bärande organ - konstruktioner för infästning, upphängning, mm
   • Bärande organ, infästning, upphängning

    

  3. Lyft- och dragorgan, gejder, mm
   • Lyftorgan, dragorgan, gejder, hissar, varuhissar, personhissar, rulltrappor, rullband

    

  4. Säkerhetsorgan
   • Säkerhetsorgan, transportsäkerhet, säkerhet

    

  5. Drivaggregat, maskiner, växlar, mm
   • Drivaggregat, maskiner, växlar

    

  6. Stationer
   • Stationer

    

  7. Manöver- och indikeringsdon, mm
   • Manöverdon, indikeringsdon

   

 • X - SAKVAROR
  1. Sakvaror
   • Sakvaror

    

  2. Sakvaror för bjälklagsöppningar
   • Sakvaror för bjälklagsöppningar, bjälklagsöppningar

    

  3. Gallerdurksbetäckningar, mm
   • Gallerdurksbetäckningar, slitsdurksbetäckningar, durkplåtsbetäckningar, betäckningar, gallerdurkar, slitsdurkar, durkplåtar

    

  4. Bjälklagsluckor
   • Bjälklagsluckor, luckor

    

  5. Skrapgaller
   • Skrapgaller

    

  6. Torkmattor
   • Torkmattor, mattor

    

  7. Golvtrallar
   • Golvtrallar, trallar

    

  8. Sakvaror för väggöppningar
   • Sakvaror för väggöppningar, väggöppningar, beslag, lås

    

  9. Fönster, fönsterdörrar, mm
   • Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, glaspartier

    

  10. Dörrar, dörrpartier, portar, mm
   • Dörrar, dörrpartier, portar, garagedörrar, garageportar, entredörrar, ytterdörrar, säkerhetsdörrar, väggluckor

    

  11. Vikväggar, mm
   • Vikväggar, rörliga väggar

    

  12. Kompletteringar för fönster, dörrar, mm
   • Kompletteringar för fönster, kompletteringar för dörrar, kompletteringar för rörliga väggar

    

  13. Solskydd, markiser, persienner, mm
   • Solskydd, markiser, persienner, gardiner, rullgardiner, plisségardiner, skärmgardiner, lamellgardiner, screens, markisoletter, solfilm, solskyddsautomatik

    

  14. Sakvaror för yttertaksöppningar, mm
   • Sakvaror för yttertaksöppningar, yttertaksöppningar, taköppningar

    

  15. Takfönster, takljuskupoler, lanterniner, mm
   • Takfönster, takljuskupoler, lanterniner

    

  16. Takluckor, rökluckor, mm
   • Takluckor, rökluckor, luckor

    

  17. Rörliga tak
   • Rörliga tak

    

  18. Kompletteringar för takfönster, takluckor, mm
   • Kompletteringar för takfönster, kompletteringar för takluckor, takfönsterkompletteringar, takluckekompletteringar, kompletteringar för rörliga tak

    

  19. Skärmväggar, apparatinklädnader, mm
   • Skärmväggar, apparatinklädnader, inklädnader

    

  20. Skärmtak, baldakiner, mm
   • Skärmtak, baldakiner

    

  21. Trappor, stegar, räcken, takbryggor, mm
   • Trappor, stegar, stegjärn, räcken, takbryggor

    

  22. Trappor
   • Trappor

    

  23. Stegar, stegjärn, mm
   • Stegar, stegjärn

    

  24. Räcken, ledstänger, mm
   • Räcken, ledstänger, ledstång, balkonginglasningar

    

  25. Skorstensbryggor, takbryggor, nock- och takfotsräcken, mm
   • Skorstensbryggor, takbryggor, nockräcken, takfotsräcken

    

  26. Balkonger
   • Balkonger

    

  27. Diverse sakvaror
   • Diverse sakvaror

   

 • Y - INREDNINGAR
  1. Inredningar
   • Inredningar, inredningsenheter

    

  2. Inredningsenheter med sammansatt funktion
   • Inredningsenheter med sammansatt funktion, avfallshanteringsutrustningar

    

  3. Tekniska inredningsenheter
   • Tekniska inredningsenheter, spisar, spishällar, hällar, gasspisar, induktionsspisar, induktionshällar, glaskeramiska spisar, glaskeramisk, glaskeramik, glaskeramikhällar, gashällar, kylskåp, kyl, frysskåp, frysboxar, frysar, kyl/frys, ugnar, underbyggnadsugnar, köksfläktar, fläktar, diskmaskiner, mikrovågsugnar, inbyggnadsugnar, vitvaror, torkskåp, tvättmaskiner, torktumlare

    

  4. Tavelenheter, mm
   • Tavelenheter, tavlor, skyltar

    

  5. Förvaringsenheter
   • Förvaringsenheter, linneskåp, skåp, garderober, köksskåp, städskåp, grytskåp, vitrinskåp, bokhyllor, hyllor, byråar, byråer, skänkar, badrumsinredning

    

  6. Bordenheter
   • Bordenheter, bord, skrivbord, köksbord, matsalsbord, matbord, sängbord, soffbord

    

  7. Sittenheter
   • Sittenheter, sitt, matrumsstolar, stolar, bäddsoffor, soffor, fåtöljer, fotpallar, pallar

    

  8. Liggenheter
   • Liggenheter, sängar, dubbelsängar, enkelsängar, bäddsoffor

    

  9. Textila enheter
   • Textila enheter, gardiner, textil

    

  10. Diverse inredningsenheter
   • Diverse inredningsenheter, inredningsenheter

   

 • Z - DIVERSE MÄNGDVAROR
  1. Diverse mängdvaror
   • Diverse mängdvaror, mängdvaror, skruvar, spikar, beslag

    

  2. Konstruktioner av mängdvaror
   • Konstruktioner av mängdvaror, mängdvaror

    

  3. Konstruktioner av formvaror
   • Konstuktioner av formvaror, formvaror

    

  4. Konstruktioner av sakvaror
   • Konstuktioner av sakvaror, sakvaror

   

 • FÖRTILLVERKADE TEKNISKA BYGGNADER
  1. Förtillverkade tekniska byggnader
   • Förtillverkade tekniska byggnader och anläggningar, förtillverkade byggnader, tekniska byggnader, lantbruksbyggnader, växthus, behållare dammar mm för gödsel, behållare dammar mm för urin, kompostbrunnar, behållare för lagring och transport av torra mängdvaror mm för industrin, behållare för lagring och transport av vätskor mm för industri, silo, silos, silor, pumpstationer, transformatorstationer, nätstationer

   

 • FÖRTILLVERKADE VOLYMSELEMENT
  1. Förtillverkade volymselement
   • Förtillverkade volymselement, volymselement, förtillverkade administrativa byggnader, förtillverkade offentliga byggnader, förtillverkade kontorsbyggnader, förtillverkade bankbyggnader, förtillverkade affärsbyggnader, förtillverkade mässhallar, förtillverkade bensinstationer, förtillverkade servicestationer, förtillverkade sanitära byggnader, förtillverkade kiosker, förtillverkade lagerbyggnader, förtillverkade förrådsbyggnader, förtillverkade förvaringsbyggnader, förtillverkade industribyggnader, förtillverkade verkstadsbyggnader, förtillverkade garage, förtillverkade vind- och regnskydd för hållplatser, förtillverkade vind- och regnskydd för terminaler, förtillverkade byggnader för underhållning, förtillverkade byggnader för rekreation, förtillverkade byggnader för sport och idrott, förtillverkade sporthallar, förtillverkade byggnader för fritidsaktiviteter, förtillverkade byggnader för bastu, förtillverkade bastuanläggningar, förtillverkade byggnader för omklädnad i anslutning till idrottsanläggningar, förtillverkade byggnader för kyrkliga aktiviteter, förtillverkade byggnader för undervisning, förtillverkade byggnader för vetenskap, förtillverkade byggnader för konst

   

 • FÖRTILLVERKADE BOSTADSBYGGNADER
  1. Förtillverkade bostadsbyggnader
   • Förtillverkade bostadsbyggnader, förtillverkade bostadshus, förtillverkade byggnader, bostadsbyggnader, förtillverkade bodar mindre än 10 m2, förtillverkade uthus, förtillverkade småförråd, förtillverkade skjul, förtillverkade småhus, förtillverkade hotellbyggnader, förtillverkade motellbyggnader, förtillverkade byggnader för sjukhus, förtillverkade byggnader för vård, förtillverkade byggnader för social omsorg, förtillverkade byggnader för daghem, förtillverkade byggnader för förskola, övriga förtillverkade byggnader för permanent boende, övriga förtillverkade byggnader för tillfälligt boende

   

 • FÖRTILLVERKADE HALLBYGGNADER
  1. Förtillverkade hallbyggnader
   • Förtillverkade hallbyggnader, förtillverkade byggnader med flera användningsområden, förtillverkat, förtillverkade byggnader, hallbyggnader, hallar, mobila lokaler

   

 • KONSULTERANDE INGENJÖRER, ARKITEKTER, ETC
  1. Arkitekter
   • Arkitekter

    

  2. Besiktning, provning - brandskydd
   • Besiktning, provning, brandskydd, besiktning brandskydd, provning brandskydd, brandskyddsbesiktningar, brandskyddsprovningar, brandskyddsarbete

    

  3. Besiktning, provning - el
   • Besiktning, provning, el, besiktning el, provning el, elbesiktningar, elprovningar, besiktning elanläggningar

    

  4. Besiktning, provning - övrigt
   • Besiktning övrigt, provning övrigt

    

  5. Ingenjörer - akustik
   • Ingenjörer akustik, ingenjör akustik, akustikingenjörer

    

  6. Ingenjörer - bygg
   • Ingenjörer bygg, ingenjörer byggnadsteknik, ingenjörer samhällsplanering, byggingenjörer, byggkonstruktörer

    

  7. Ingenjörer - el
   • Ingenjörer el, ingenjörer elektronik, ingenjörer elektroteknik, elingenjörer, elkonstruktörer

    

  8. Ingenjörer - energi
   • Ingenjörer energi, ingenjörer energiteknik, energiingenjörer

    

  9. Ingenjörer - geoteknik
   • Ingenjörer geoteknik, ingenjörer geologi, geoteknikingenjörer, geologiingenjörer, geoteknik, geologi

    

  10. Ingenjörer - miljövård
   • Ingenjörer miljövård, ingenjörer vatten, ingenjörer luft, miljövårdsingenjörer, miljövård, luft, vatten

    

  11. Ingenjörer - VVS
   • Ingenjörer VVS, ingenjörer VVS-teknik, VVS-ingenjörer, VVS-teknikingenjörer

    

  12. Radon-, värmemätning
   • Radonmätning, värmemätning, radon, mätning

   

 • UNDERENTREPRENÖRER
  1. Bergsprängning
   • Bergsprängningar, sprängningar, bergsprängare, sprängare

    

  2. Håltagning, mm
   • Håltagningar, betonghåltagningar, betongsågningar, håltagare, betonghåltagare, betongsågare, betongborrningar, betongborrare

    

  3. Blästring
   • Blästringar, blästrare

    

  4. Brunns- och bergvärmeborrning
   • Brunnsborrningar, brunnsborrare, bergvärmeborrningar, bergvärmeborrare, borrfirmor

    

  5. Bygg-entreprenörer
   • Bygg-entreprenörer, byggentreprenörer, byggnads-entreprenörer, byggnadsentreprenörer, byggare, byggmästare, byggfirmor, generalentreprenörer, totalentreprenörer, entreprenörer, hantverkare

    

  6. El-entreprenörer
   • El-entreprenörer, elentreprenörer, elektriker, elfirmor, elmontörer, elreparatörer, elinstallationer

    

  7. Energibesparing
   • Energibesparing, energibesparare, energi, energieffektivisering

    

  8. Markarbeten
   • Markarbeten, markarbetare, entreprenadmaskinsarbeten, grundläggningsarbeten, anläggningsarbeten, anläggare, anläggningsfirmor, markanläggningar, markläggningsentreprenörer, trädgårdsanläggningar, gräsmattsläggningar, läggningar av gräsmattor, grävningar, VA-grävningar, grävfirmor, omdräneringar, dräneringar, fuktisoleringar, schaktningar, avschaktningar, schaktfirmor, fyllnader, finplaneringar, plattläggningar, stensättningar, snöröjningar, sandningar, sopningar, asfaltering, trädgårdsarbeten, trädgårdsskötsel, trädgårdsanläggare, parkarbeten, parkskötsel, vägarbeten, hårdgjorda ytor, parkeringsanläggningar, anläggande av parkeringar, dikningar, dikesrensningar, staketuppsättningar, stängseluppsättningar, markstädningar, vägarbeten, gatuarbeten

    

  9. Fasadarbeten
   • Fasadarbeten, fasadbehandling

    

  10. Fogning, tätning
   • Fogningar, tätningar

    

  11. Fönsterputsning
   • Fönsterputsningar

    

  12. Fönsterrenoveringar
   • Fönsterrenoveringar, fönstertätningar

    

  13. Glasning
   • Glasningar, glas, glasmästerier, glasmästare, glasreparationer

    

  14. Golvbeläggningar
   • Golvbeläggningar, golvläggningar, golvläggare, mattläggningar, mattläggare, parkettläggningar, parkettläggare, golvvärmeinstallationer, golvvärme, golvinläggningar, golvreparationer

    

  15. Golvvård, golvslipning
   • Golvvård, golvslipningar, städningar

    

  16. Isoleringsarbeten
   • Isoleringsarbeten, isoleringsentreprenörer

    

  17. Metallarbeten
   • Metallarbeten

    

  18. Murning
   • Murning, murningsarbeten, pustningsarbeten, putsning, kalkpustning, murare

    

  19. Målning
   • Målning, målningsarbeten, tapetseringsarbeten, målarmästare

    

  20. Oljeeldning
   • Oljeeldning

    

  21. Oljesanering, tankrengöring
   • Oljesaneringsarbeten, oljesanering, tankrengöringsarbeten

    

  22. Plattsättning
   • Plattsättningsarbeten, kakelsättningsarbeten, klinkersättningsarbeten, klinkerarbeten

    

  23. Plåtarbeten
   • Plåtarbeten, plåtslagerier, byggnadsplåtarbeten, snöröjningar på tak, taksnöröjningar

    

  24. Rivningsarbeten
   • Rivningsarbeten, rivningar

    

  25. Rör-entreprenörer
   • Rör-entreprenörer, rörentreprenörer, rörarbeten, rörmokare, rörläggare, rörmontörer, rörfirmor, VVS-firmor, VVS-montörer

    

  26. Sanering
   • Saneringsarbeten, PCB-saneringar, radonsaneringar, asbestsaneringar, sanering vattenskador, vattenskadesaneringar, sanering av fuktskador, fuktskadesaneringar

    

  27. Smidesarbeten
   • Smidesarbeten, smide, byggnadssmide, smidning, smideri, smeder, smidesföretag, smidesverkstäder, svetsning, svetsare, svetsfirmor

    

  28. Snickeriarbeten
   • Snickeriarbeten, snickerier, snickeri, byggnadssnickerier

    

  29. Takarbeten
   • Takarbeten, takbeläggningar, takläggningar

    

  30. Luftbehandling
   • Luftbehandling, aircondition, luftkonditionering, luft, ventilation, ventilering, ventilationsarbeten, ventilationsservice, klimatteknik, klimatarbeten, klimat, inomhusklimat

    

  31. Varmförzinkning, eloxering, mm
   • Varmförzinkningar, eloxeringar, elförzinkningar, ytbehandlingar, zinkskyddningar, zinkskydd, zink, oxidationsskydd, anodisering, korrosionsskyddande ytbehandling, korrosionsskydd, kromateringar, fosfateringar, värmebehandlingar, svartoxideringar, elektrokemiska behandlingar, metallbehandlingar

    

  32. Åkerier
   • Åkerier, transporter, landtransporter

    

  33. Lås, larm, säkerhet
   • Lås, larm, säkerhet, dörrlås, fönsterlås, tillhållarlås, låsanordningar, låssmeder, låssmedsföretag, låsmästare, inbrottslarm, brandlarm, inbrottsskydd, skydd, låsjour, passersystem, kassaskåp, kodlås, galler, gallergrindar, rullgaller, rulljalusier, porttelefoner, utrymningsprodukter, utrymning, nyckeltillverkning, nycklar, bommar, brytskydd, sensorer, nyckelskåp, larmcentraler, alarmcentraler

    

  34. Dyk-entreprenörer
   • Dyk-entreprenörer, dykentreprenörer, dykare, grodmän, dykeri, dykserviceföretag, vattenentreprenadsarbeten, vattenentreprenader, vattenarbeten, anläggningsdykeri, undervattensförankringar, undervattensborrningar, undervattensspontningar, undervattensfundament, kajer, undervattenspålningar, undervattensspolningar, undervattenssugningar, undervattensgrovsmide, undervattenssmide

    

  35. Byggnadsvård
   • Byggnadsvård

    

  36. Undertaksarbeten
   • Undertaksarbeten, undertaksentreprenörer, undertaksentreprenader, undertaksmonteringar, undertaksmontage, akustikarbeten, rumsakustik, akustik, akustiktak, bullerdämpningar, bullerbekämpning, ljudmiljö

    

  37. Fastighetsförvaltning
   • Fastighetsförvaltningar, förvaltningsföretag, tekniska förvaltningar, fastighetsskötsel, yttre fastighetsskötsel, inre fastighetsskötsel, lägenhetsunderhåll

    

  38. Brandmaterial och tjänster
   • Brandmaterial, brandmaterialservice, brandredskap, brandtjänster, brand, brandtätningar, brandutrustningar, släckmaterial, sotning, brandlarm, brandvarnare, brandsäkerhet, brandservice, brandsläckare, brandfiltar, brandstegar, utrymningssystem, utrymningsplaner, utrymningsutrustningar, utrymning, brandsäkerhet, brandskyddssystem, brandskydd, brandskyddsritningar