Cookies Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

   Sök:

Sökresultat kommer här.

        
Byggis.se    

Svenskt byggregister.
Byggmaterial, byggentreprenörer, hantverkare, upphandlingar

Uppgifter om

Tjänster och varor inom byggbranschen


 

Google Kalender
Google Översättning
- egna ord och meningar
Anpassad sökning
  clock

 

Hitta - Logo
Vad söker du?    (Only in Sweden)
Var?                  (Only in Sweden)

Kontakta oss: E-post byggis.se@gmail.com
Cookies   Begränsat ansvar

Tjänster och varor inom byggbranschen

Klicka gärna på en bokstav = synonymens första bokstav
7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z å ö

Varor och tjänster inom byggbranschen
i bokstavsordning
(och alla synonymer)
Ingår i huvudgrupp
7Till toppen av sidan
7-tillhållarlås  Lås, larm, säkerhet
9Till toppen av sidan
9-tillhållarlås  Lås, larm, säkerhet
aTill toppen av sidan
a-liftar  Transportsystem
ac, arbete  Luftbehandling
ac, material  Luftbehandlingssystem
ackumulatorer  Elmaskiner, ackumulatorer, mm
affischer  Märkning, mm
affischsystem  Märkning, mm
aircondition system  Luftbehandlingssystem
aircondition, arbete  Luftbehandling
aircondition, material  Luftbehandlingssystem
akustik  Undertaksarbeten
akustikarbeten  Undertaksarbeten
akustikingenjörer  Ingenjörer - akustik
akustiktak  Undertaksarbeten
alarmcentraler  Lås, larm, säkerhet
alu-plåt  Aluminiumplåt
aluminiumplåt  Aluminiumplåt
anläggande av parkeringar  Markarbeten
anläggare  Markarbeten
anläggningsarbeten  Markarbeten
anläggningsdykeri  Dyk-entreprenörer
anläggningsfirmor  Markarbeten
anodiseringar  Varmförzinkning, eloxering, mm
anordningar för avstängning  Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
anordningar för avstängning av rörledningar i mark  Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm  Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
anordningar för expansion  Anordningar för förankring, expansion, skydd, mm
anordningar för förankring  Anordningar för förankring, expansion, skydd, mm
anordningar för förankring, expansion, skydd, mm  Anordningar för förankring, expansion, skydd, mm
anordningar för jordning  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
anordningar för luftning  Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
anordningar för luftning av rörledningar i mark  Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
anordningar för skydd  Anordningar för förankring, expansion, skydd, mm
anordningar för spänningsutjämning  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
anordningar för tömning  Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
anordningar för åskskydd  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
anordningar med sammansatt funktion  Anordningar med sammansatt funktion
antenner  Apparater i teletekniska anläggningar
apparater för behandling av vätskor  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
apparater för rening av tryckluft  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
apparater för rening av vätskor  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
apparater i teletekniska anläggningar  Apparater i teletekniska anläggningar
apparatinklädnader  Skärmväggar, apparatinklädnader, mm
arbetarskyddsmaterial, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
arbetarskyddsmaterial, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
arbetskläder, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
arbetskläder, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
arbetsmaskiner övriga, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
arbetsmaskiner övriga, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
arbetsmiljö, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
arbetsmiljö, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
arkitekter  Arkitekter
arkitekter fritidshus  Arkitekter
arkitekter kontor  Arkitekter
arkitekter villor  Arkitekter
arkitektfirmor  Arkitekter
arkitektkontor  Arkitekter
arkitektur  Arkitekter
armaturer  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
armaturer för gas  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
armaturer för tryckluft  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
armaturer för vatten  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
armering, mm  Armering, mm
armeringsjärn  Armering, mm
armeringsmaterial  Armering, mm
armeringsnät  Armering, mm
armeringsrullar  Armering, mm
armeringsstationer, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
armeringsstationer, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
armeringsstänger  Armering, mm
asbestsaneringar  Sanering
asfalt  Markbeläggningar, mm
asfaltbeläggningar  Markbeläggningar, mm
asfaltering  Markarbeten
avfallshanteringsutrustningar  Inredningsenheter med sammansatt funktion
avgaskanaler  Rökkanaler och avgaskanaler av rör, element, mm
avgaskanaler av element  Rökkanaler och avgaskanaler av rör, element, mm
avgaskanaler av rör  Rökkanaler och avgaskanaler av rör, element, mm
avjämningslager  Tätnings- och avjämningslager
avschaktningar  Markarbeten
avstängning, anordningar för  Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
bTill toppen av sidan
badkar  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
badkar, duschar, bidéer, tvättställ, wc, mm  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
badrum  Sanitetsinredningar
badrumsinredningar, exklusive porslin  Förvaringsenheter
badrumsinredningar, sanitet, porslin, etc  Sanitetsinredningar
badrumsporslin  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
badrumsskåp  Förvaringsenheter
badrumstillbehör  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
baldakiner  Skärmtak, baldakiner, mm
balkonger  Balkonger
balkonginglasningar  Räcken, ledstänger, mm
banderoller  Märkning, mm
batterier  Elmaskiner, ackumulatorer, mm
bearbetningsmaskiner övriga, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
bearbetningsmaskiner övriga, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
bearbetningsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
bearbetningsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
behandling av tryckluft, apparater  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
behandling av vätskor, apparater  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
behållare  Kärl och cisterner
behållare för gödsel - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
behållare för lagring av torra mängdvaror för industrin - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
behållare för lagring av vätskor för industri - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
behållare för urin - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
beklädnader  Beklädnader av massor
beklädnader av massor  Beklädnader av massor
beklädnader med massor  Beklädnader av massor
beklädnader, skikt  Beklädnadsvaror
beklädnadsmassor  Beklädnader av massor
beklädnadsvaror  Beklädnadsvaror
beklädnadsvaror, skikt  Beklädnadsvaror
beläggningar av massor  Beläggningar av massor
beläggningar, massor  Beläggningar av massor
beläggningar, skikt  Skikt av beläggningsvaror
beläggningar, skydd  Skyddsbeläggningar, mm
beläggningsmassor  Beläggningar av massor
beläggningsvaror, skikt  Skikt av beläggningsvaror
berg (förstärkningslager, bärlager, mm)  Förstärkningslager, bärlager, mm
berg (tätnings- och avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
bergborrar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
bergborrar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
bergborrutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
bergborrutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
bergförstärkningar  Bergförstärkningar
bergsprängare  Bergsprängning
bergsprängning  Bergsprängning
bergstabilisering  Bergförstärkningar
bergvärme, arbete  Brunns- och bergvärmeborrning
bergvärmeborrare  Brunns- och bergvärmeborrning
bergvärmeborrning  Brunns- och bergvärmeborrning
bergvärmepumpar  Kylaggregat och värmepumpar
besiktning brandskydd  Besiktning, provning - brandskydd
besiktning övrigt  Besiktning, provning - övrigt
besiktning, provning - brandskydd  Besiktning, provning - brandskydd
besiktning, provning - el  Besiktning, provning - el
besiktning, provning - övrigt  Besiktning, provning - övrigt
besiktningar bygg  Besiktning, provning - övrigt
besiktningar el  Besiktning, provning - el
besiktningar elanläggningar  Besiktning, provning - el
beslag (diverse mängdvaror)  Diverse mängdvaror
beslag (sakvaror för väggöppningar)  Sakvaror för väggöppningar
betong, färdig  Gjutna betongkonstruktioner
betongbehandlingsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - försäljning
betongbehandlingsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - uthyrning
betongblock, lättbetong  Lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm
betongblock, mursten  Betongmursten, betongmurblock, mm
betongborrare  Håltagning, mm
betongborrningar  Håltagning, mm
betongelement, konstbetongelement, mm  Betongelement, konstbetongelement, mm
betongelement, monteringsfärdiga  Betongelement, konstbetongelement, mm
betonghåltagare  Håltagning, mm
betonghåltagning  Håltagning, mm
betongkanoner, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
betongkanoner, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
betongmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
betongmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
betongmurblock  Betongmursten, betongmurblock, mm
betongmursten, betongmurblock, mm  Betongmursten, betongmurblock, mm
betongpumpar, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
betongpumpar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
betongsprutor, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
betongsprutor, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
betongsten  Betongmursten, betongmurblock, mm
betongsågning  Håltagning, mm
betongtillverkningsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
betongtillverkningsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
betongvaror, monteringsfärdiga  Betongelement, konstbetongelement, mm
betäckningar, gallerdurkar  Gallerdurksbetäckningar, mm
bevakning  Lås, larm, säkerhet
bidéer  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
bilningshammare, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
bilningshammare, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
bjälklagsluckor  Bjälklagsluckor
bjälklagsöppningar  Sakvaror för bjälklagsöppningar
blandat material  Blandat material
blandat material - murning  Blandat material - murning
blandat material för murning  Blandat material - murning
blixtskydd  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
blommor  Vegetationsytor
bly, skikt  Blyplåt
blyplåt  Blyplåt
blästrare  Blästring
blästring  Blästring
blästringsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
blästringsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
bockningsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
bockningsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
bodar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
bodar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
bokhyllor  Förvaringsenheter
bommar  Lås, larm, säkerhet
bord  Bordenheter
bordenheter  Bordenheter
borrfirmor  Brunns- och bergvärmeborrning
borrmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
borrmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
borrning, bergvärme  Brunns- och bergvärmeborrning
borrning, brunnar  Brunns- och bergvärmeborrning
bostadsbyggnader - förtillverkade  Förtillverkade bostadsbyggnader
bostadshissar  Transportsystem
brand  Brandmaterial och tjänster
brandfiltar  Brandmaterial och tjänster
brandlarm (brandmaterial och tjänster)  Brandmaterial och tjänster
brandlarm (lås, larm, säkerhet)  Lås, larm, säkerhet
brandmaterial och tjänster  Brandmaterial och tjänster
brandmaterialservice  Brandmaterial och tjänster
brandredskap  Brandmaterial och tjänster
brandservice  Brandmaterial och tjänster
brandskydd (besiktning, provning)  Besiktning, provning - brandskydd
brandskydd (brandmaterial och tjänster)  Brandmaterial och tjänster
brandskyddsarbete  Besiktning, provning - brandskydd
brandskyddsbesiktningar  Besiktning, provning - brandskydd
brandskyddsprovningar  Besiktning, provning - brandskydd
brandskyddsritningar  Brandmaterial och tjänster
brandskyddssystem  Brandmaterial och tjänster
brandsläckare  Brandmaterial och tjänster
brandstegar  Brandmaterial och tjänster
brandsäkerhet  Brandmaterial och tjänster
brandtjänster  Brandmaterial och tjänster
brandtätningar  Brandmaterial och tjänster
brandutrustningar  Brandmaterial och tjänster
brandvarnare  Brandmaterial och tjänster
broräcken  Markkomplettering
brunnar i hus  Brunnar, mm i hus
brunnar inomhus  Brunnar, mm i hus
brunnar mm i mark  Brunnar, mm
brunnar, mm i hus  Brunnar, mm i hus
brunnar, mm utomhus  Brunnar, mm
brunnar, utomhus, arbete  Brunns- och bergvärmeborrning
brunnar, utomhus, material  Brunnar, mm
brunns- och bergvärmeborrning  Brunns- och bergvärmeborrning
brunnsborrare  Brunns- och bergvärmeborrning
brunnsborrning  Brunns- och bergvärmeborrning
brytskydd (lås,larm,säkerhet)  Lås, larm, säkerhet
bränd lera  Bränd lera
brännare, eldningsutrustning  Brännare, eldningsutrustning
brännare, material  Brännare, eldningsutrustning
brännare, oljeeldning, service  Oljeeldning
brännarservice  Oljeeldning
bubbelbadkar  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
bubbelpooler, utomhus  Markkomplettering
bud  Åkerier
budfirmor  Åkerier
bullerbekämpning  Undertaksarbeten
bullerdämpningar  Undertaksarbeten
buskar  Vegetationsytor
bygg  Bygg-entreprenörer
bygg-entreprenörer  Bygg-entreprenörer
bygga eget hus  Bygg-entreprenörer
bygga fritidshus  Bygg-entreprenörer
bygga nytt  Bygg-entreprenörer
bygga om  Bygg-entreprenörer
bygga till  Bygg-entreprenörer
bygga villa  Bygg-entreprenörer
byggare  Bygg-entreprenörer
byggbesiktningar  Besiktning, provning - övrigt
byggentreprenörer  Bygg-entreprenörer
byggfirmor  Bygg-entreprenörer
byggföretag  Bygg-entreprenörer
bygghissar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
bygghissar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
byggingenjörer  Ingenjörer - bygg
byggkonstruktörer  Ingenjörer - bygg
byggmaskiner övriga, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
byggmaskiner övriga, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
byggmästare  Bygg-entreprenörer
byggnadsentreprenörer  Bygg-entreprenörer
byggnadsglas  Glasskivor
byggnadsingenjörer  Ingenjörer - bygg
byggnadsplåtarbeten  Plåtarbeten
byggnadsplåtslagare  Plåtarbeten
byggnadsplåtslageri  Plåtarbeten
byggnadssmide  Smidesarbeten
byggnadssnickare  Snickeriarbeten
byggnadssnickerier  Snickeriarbeten
byggnadsvård  Byggnadsvård
byggstädningar  Golvvård, golvslipning
byggvaror  Byggvaruhus
byggvaruhus  Byggvaruhus
byrå  Förvaringsenheter
bäddsoffor, liggenheter  Liggenheter
bäddsoffor, sittenheter  Sittenheter
bärande organ  Bärande organ - konstruktioner för infästning, upphängning, mm
bärande organ - konstruktioner för infästning, upphängning, mm  Bärande organ - konstruktioner för infästning, upphängning, mm
bärlager  Förstärkningslager, bärlager, mm
cTill toppen av sidan
cement, platsgjutna betongkonstruktioner  Platsgjutna betongkonstruktioner
cement, puts  Puts
cement- och gipsbaserade skivor  Cement- och gipsbaserade skivor
cementbaserade skivor  Cement- och gipsbaserade skivor
cementbruk  Puts
cementbundet material  Cementbundet material
cementplattor  Cementbundet material
cementskivor  Cement- och gipsbaserade skivor
cisterner  Kärl och cisterner
cyenit  Natursten
dTill toppen av sidan
dammar  Markkomplettering
dammar för gödsel - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
dammar för urin - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
datacentraler  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
datacentraler i styrsystem  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
datacentraler i övervakningssystem  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
datacentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
datorcentraler  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
datorcentraler i styrsystem  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
datorcentraler i övervakningssystem  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
datorstyrda skyltar  Märkning, mm
dekaler  Märkning, mm
dekor  Märkning, mm
diabas  Natursten
digitaltryck  Märkning, mm
dikesrensningar  Markarbeten
dikningar  Markarbeten
dimmer  Strömställare, manöverkopplare, eluttag, mm
discoljud  Apparater i teletekniska anläggningar
discoljus  Apparater i teletekniska anläggningar
diskbänkar, tvättbänkar, utslagsbackar, mm  Diskbänkar, tvättbänkar, utslagsbackar, mm
diskmaskiner  Tekniska inredningsenheter
displayer  Märkning, mm
distanser  Armering, mm
distanshållare  Armering, mm
distansklossar  Armering, mm
diverse inredningsenheter  Diverse inredningsenheter
diverse material  Diverse material
diverse material - murning  Diverse material - murning
diverse material - plattor  Diverse material - plattor
diverse materialplattor  Diverse material - plattor
diverse mängdvaror  Diverse mängdvaror
diverse plattor  Diverse material - plattor
diverse sakvaror  Diverse sakvaror
diverse skivor  Diverse skivor
dokumentation - märkning  Märkning, mm
domkrafter, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
domkrafter, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
dragorgan  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
driv-enheter i transportsystem  Drivaggregat, maskiner, växlar, mm
driv-maskiner i transportsystem  Drivaggregat, maskiner, växlar, mm
drivaggregat, maskiner, växlar, mm  Drivaggregat, maskiner, växlar, mm
dränerande skivor, mm  Dränerande skivor, mm
dräneringar  Markarbeten
dubbelsängar  Liggenheter
duk, skikt  Skikt av papp, mm
durkplåtar  Gallerdurksbetäckningar, mm
durkplåtsbetäckningar  Gallerdurksbetäckningar, mm
duschar  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
duschkabiner  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
duschpaneler  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
duschväggar  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
dyk-entreprenörer  Dyk-entreprenörer
dykare  Dyk-entreprenörer
dykentreprenörer  Dyk-entreprenörer
dykeri  Dyk-entreprenörer
dykserviceföretag  Dyk-entreprenörer
dörrar, dörrpartier, portar, mm  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
dörrlås  Lås, larm, säkerhet
dörrpartier  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
eTill toppen av sidan
el-element (radiatorer)  Värmeväxlare, radiatorer, mm
el-entreprenörer  El-entreprenörer
el-genomföringar  Rör, genomföringar, mm
el-kablar  Ledningar, kablar, mm
el-ledningar  Ledningar, kablar, mm
el-rör, genomföringar  Rör, genomföringar, mm
elartiklar  Ljusarmaturer, lamphållare, mm
elbesiktningar  Besiktning, provning - el
elbolag  El-entreprenörer
elcentraler, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
elcentraler, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
eldfast material  Eldfast material
eldningsutrustningar  Brännare, eldningsutrustning
elektriker  El-entreprenörer
elektrikerfirmor  El-entreprenörer
elektriska element (radiatorer)  Värmeväxlare, radiatorer, mm
elektriska reläer och skydd, mm  Elektriska reläer och skydd, mm
elektriska skydd  Elektriska reläer och skydd, mm
elektriska system  Elektriska system
elektriskt förläggningsmaterial  Förläggningsmateriel, mm
elektriskt materiel för förläggning  Förläggningsmateriel, mm
elektriskt, material  Elektriska system
elektrokemiska behandlingar  Varmförzinkning, eloxering, mm
elektrokemiskt skydd  Elektrokemiskt skydd
elektroniska skyltar  Märkning, mm
element (radiatorer)  Värmeväxlare, radiatorer, mm
element av blandat material  Element av blandat material
element av blandat material, monteringsfärdiga  Element av blandat material
element av diverse material  Element av diverse material
element av diverse material, monteringsfärdiga  Element av diverse material
element av trä, monteringsfärdiga  Element av trä, träfiber och träspån
element av trä, träfiber och träspån  Element av trä, träfiber och träspån
element av träfiber, monteringsfärdiga  Element av trä, träfiber och träspån
element av träspån, monteringsfärdiga  Element av trä, träfiber och träspån
elentreprenörer  El-entreprenörer
elfirmor  El-entreprenörer
elföretag  El-entreprenörer
elförzinkningar  Varmförzinkning, eloxering, mm
elgenomföringar  Rör, genomföringar, mm
elingenjörer  Ingenjörer - el
elinstallationer  El-entreprenörer
elkablar  Ledningar, kablar, mm
elkonstruktörer  Ingenjörer - el
elkontakter  Strömställare, manöverkopplare, eluttag, mm
elledningar  Elledningar
elmaskiner, ackumulatorer, mm  Elmaskiner, ackumulatorer, mm
elmontörer  El-entreprenörer
eloxeringar  Varmförzinkning, eloxering, mm
eloxeringsmaterial  Elektrokemiskt skydd
elprovningar  Besiktning, provning - el
elreparatörer  El-entreprenörer
elrör, genomföringar  Rör, genomföringar, mm
eltjänst  El-entreprenörer
eluttag  Strömställare, manöverkopplare, eluttag, mm
elvärmeapparater, mm  Elvärmeapparater, mm
energi, besparing  Energibesparing
energi, ingenjörer  Ingenjörer - energi
energibesparare  Energibesparing
energibesparing  Energibesparing
energieffektivisering  Energibesparing
energiingenjörer  Ingenjörer - energi
enkelsängar  Liggenheter
enkla rör  Rör, enkla
entredörrar  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
entreprenadmaskinarbeten  Markarbeten
entreprenadmaskiner övriga, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
entreprenadmaskiner övriga, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
entreprenadmaskinsarbeten  Markarbeten
entreprenörer, bygg  Bygg-entreprenörer
etiketter  Märkning, mm
expanderade stenmaterialsskivor  Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
expansion, anordningar för  Anordningar för förankring, expansion, skydd, mm
fTill toppen av sidan
fanér, skivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
fasadarbeten  Fasadarbeten
fasadbehandlingar  Fasadarbeten
fastighetsförvaltning  Fastighetsförvaltning
fastighetsskötsel  Fastighetsförvaltning
festljud  Apparater i teletekniska anläggningar
festljus  Apparater i teletekniska anläggningar
fibermaterial, skivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
fiberskivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
filter  Luftrenare
finplaneringar  Markarbeten
flambehandlingsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
flambehandlingsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
flyttstädningar  Golvvård, golvslipning
fläktar  Fläktar
fläktar (inredningar)  Tekniska inredningsenheter
fläktar (luftbehandlingssystem)  Fläktar
fläktar, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
fläktar, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
fogband, armeringsmaterial  Armering, mm
fogning, tätning  Fogning, tätning
fogningar  Fogning, tätning
fogplattor  Fogplattor
folie, skikt  Skikt av papp, mm
fontäner  Markkomplettering
formar  Formar
formutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
formutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
formvaror  Konstruktioner av formvaror
fosfateringar  Varmförzinkning, eloxering, mm
fotpallar  Sittenheter
frysar  Tekniska inredningsenheter
frysboxar  Tekniska inredningsenheter
frysskåp  Tekniska inredningsenheter
fuktisoleringar  Markarbeten
fuktskadesaneringar  Sanering
fyllnadsarbeten  Markarbeten
fyllnadsmassor (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
fyllnadsmassor (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
fyllning, pålning  Fyllning, pålning
fyllningar  Fyllning, pålning
fåtöljer  Sittenheter
färdig betong  Gjutna betongkonstruktioner
färg  Målning - material
fönster, fönsterdörrar, mm  Fönster, fönsterdörrar, mm
fönsterdekor  Märkning, mm
fönsterdörrar  Fönster, fönsterdörrar, mm
fönsterlås  Lås, larm, säkerhet
fönsterpartier  Fönster, fönsterdörrar, mm
fönsterputsare  Fönsterputsning
fönsterputsning  Fönsterputsning
fönsterrenoverare  Fönsterrenoveringar
fönsterrenoveringar  Fönsterrenoveringar
fönstertätningar  Fönsterrenoveringar
förankringar, anordningar för (rörledningar)  Anordningar för förankring, expansion, skydd, mm
företagsskyltar  Märkning, mm
förläggning, elektriskt  Förläggningsmateriel, mm
förläggningsmaterial, elektriskt  Förläggningsmateriel, mm
förläggningsmateriel, mm  Förläggningsmateriel, mm
förstärkningar, berg  Bergförstärkningar
förstärkningar, jord  Jordförstärkningar
förstärkningslager, bärlager, mm  Förstärkningslager, bärlager, mm
förtillverkade administrativa byggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade affärsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade anläggningar  Förtillverkade tekniska byggnader
förtillverkade bankbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade bastuanläggningar  Förtillverkade volymselement
förtillverkade bastubyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade bensinstationer  Förtillverkade volymselement
förtillverkade bodar mindre än 10 m2  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade bostadsbyggnader  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade bostadshus  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader för bastu  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för daghem  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader för fritidsaktiviteter  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för förskola  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader för idrott  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för konst  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för kyrkliga aktiviteter  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för omklädnad  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för permanent boende, övriga  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader för rekreation  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för sjukhus  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader för social omsorg  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader för sport  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för tillfälligt boende, övriga  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader för underhållning  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för undervisning  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för vetenskap  Förtillverkade volymselement
förtillverkade byggnader för vård  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader med flera användningsområden  Förtillverkade hallbyggnader
förtillverkade byggnader, bostäder  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade byggnader, hallar  Förtillverkade hallbyggnader
förtillverkade byggnader, tekniska  Förtillverkade tekniska byggnader
förtillverkade daghem  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade fritidsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade förrådsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade förskolor  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade förvaringsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade garage  Förtillverkade volymselement
förtillverkade hallbyggnader  Förtillverkade hallbyggnader
förtillverkade hotellbyggnader  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade idrottsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade industribyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade isolerelement för frysrum  Förtillverkade isolerelement för kyl- och frysrum
förtillverkade isolerelement för kyl- och frysrum  Förtillverkade isolerelement för kyl- och frysrum
förtillverkade isolerelement för kylrum  Förtillverkade isolerelement för kyl- och frysrum
förtillverkade kiosker  Förtillverkade volymselement
förtillverkade kontorsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade kyrkbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade lagerbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade motellbyggnader  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade mässhallar  Förtillverkade volymselement
förtillverkade offentliga byggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade regnskydd för hållplatser  Förtillverkade volymselement
förtillverkade regnskydd för terminaler  Förtillverkade volymselement
förtillverkade rekreationsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade sanitära byggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade servicestationer  Förtillverkade volymselement
förtillverkade sjukhus  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade skjul  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade skolbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade skolpaviljonger  Förtillverkade volymselement
förtillverkade småförråd  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade småhus  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade sportbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade sporthallar  Förtillverkade volymselement
förtillverkade tekniska byggnader  Förtillverkade tekniska byggnader
förtillverkade underhållningsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade uthus  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkade verkstadsbyggnader  Förtillverkade volymselement
förtillverkade vindskydd för hållplatser  Förtillverkade volymselement
förtillverkade vindskydd för terminaler  Förtillverkade volymselement
förtillverkade volymselement  Förtillverkade volymselement
förtillverkade vårdbyggnader  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkat, bostadsbyggnader  Förtillverkade bostadsbyggnader
förtillverkat, hallbyggnader  Förtillverkade hallbyggnader
förtillverkat, tekniska byggnader  Förtillverkade tekniska byggnader
förtillverkat, volymselement  Förtillverkade volymselement
förvaltningsföretag  Fastighetsförvaltning
förvaringsenheter  Förvaringsenheter
gTill toppen av sidan
galler (luftbehandlingssystem)  Luftdon, galler, huvar, mm
galler (lås, larm, säkerhet)  Lås, larm, säkerhet
gallerdurkar  Gallerdurksbetäckningar, mm
gallerdurksbetäckningar, mm  Gallerdurksbetäckningar, mm
gallergrindar  Lås, larm, säkerhet
galvaniseringar  Varmförzinkning, eloxering, mm
garagedörrar  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
garageportar  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
garderober  Förvaringsenheter
gardiner (inredningar, textila enheter)  Textila enheter
gardiner (solskydd, markiser, persienner)  Solskydd, markiser, persienner, mm
gas, armaturer för  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
gashällar  Tekniska inredningsenheter
gasspisar, mm  Gasspisar, mm
gatuarbeten  Markarbeten
gejder  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
generalentreprenörer (bygg)  Bygg-entreprenörer
generatoraggregat, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
generatoraggregat, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
generatorer, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
generatorer, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
genomföringar för elledningar  Rör, genomföringar, mm
genomföringar, elektriskt  Rör, genomföringar, mm
geoteknikingenjörer  Ingenjörer - geoteknik
gips, puts  Puts
gipsbaserade skivor  Cement- och gipsbaserade skivor
gipsskivor  Cement- och gipsbaserade skivor
gjutna betongkonstruktioner  Gjutna betongkonstruktioner
gjutningar under vatten  Dyk-entreprenörer
glas, material  Glasskivor
glasarbeten  Glasning
glaskeramik  Tekniska inredningsenheter
glaskeramikhällar  Tekniska inredningsenheter
glaskeramisk  Tekniska inredningsenheter
glaskeramiska spisar  Tekniska inredningsenheter
glasmästare  Glasning
glasmästerier  Glasning
glasning  Glasning
glaspartier  Fönster, fönsterdörrar, mm
glasreparationer  Glasning
glasrutor  Glasskivor
glasskivor  Glasskivor
gnejs  Natursten
golvbeläggningar  Golvbeläggningar
golvinläggningar  Golvbeläggningar
golvläggare  Golvbeläggningar
golvläggningar  Golvbeläggningar
golvreparationer  Golvbeläggningar
golvslipningar  Golvvård, golvslipning
golvtrallar  Golvtrallar
golvvård, golvslipning  Golvvård, golvslipning
golvvärme (elvärmeapparater)  Elvärmeapparater, mm
golvvärme, arbete  Golvbeläggningar
golvvärmeinstallationer, arbete  Golvbeläggningar
granit  Natursten
grindar  Markkomplettering
grodmän  Dyk-entreprenörer
grovstädningar  Golvvård, golvslipning
grundläggningsarbeten  Markarbeten
grus (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
grus (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
grytskåp  Förvaringsenheter
gräsmattor  Vegetationsytor
gräsmattsläggningar  Markarbeten
grävfirmor  Markarbeten
grävningar  Markarbeten
gummi, skikt  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
gästtoaletter  Sanitetsinredningar
gästtoalettinredningar  Sanitetsinredningar
hTill toppen av sidan
hallar - förtillverkade  Förtillverkade hallbyggnader
hallar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
hallar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
hallbyggnader - förtillverkade  Förtillverkade hallbyggnader
handduschar  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
handledare, räcken  Räcken, ledstänger, mm
hantverkare, bygg  Bygg-entreprenörer
hissar  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
hissar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
hissar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
husarkitekter  Arkitekter
husbyggen  Bygg-entreprenörer
husrenoveringar  Bygg-entreprenörer
huvar (luftbehandlingssystem)  Luftdon, galler, huvar, mm
hydraulhissar  Transportsystem
hydrauliska hissar  Transportsystem
hydrofoner, försäljning (under byggnadstiden)  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
hydrofoner, uthyrning (under byggnadstiden)  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
hygienrum  Sanitetsinredningar
hygienrumsinredningar  Sanitetsinredningar
hyllor  Förvaringsenheter
håltagare  Håltagning, mm
håltagningar  Håltagning, mm
håltagningar i betong  Håltagning, mm
hårdgjorda ytor  Markarbeten
hällar  Tekniska inredningsenheter
iTill toppen av sidan
impregneringar, material  Skyddsimpregneringar, mm
inbrottslarm  Lås, larm, säkerhet
inbrottsskydd  Lås, larm, säkerhet
inbyggnadsugnar  Tekniska inredningsenheter
indikeringsdon  Manöver- och indikeringsdon, mm
induktionshällar  Tekniska inredningsenheter
induktionsspisar  Tekniska inredningsenheter
infästningar  Bärande organ - konstruktioner för infästning, upphängning, mm
ingenjörer akustik  Ingenjörer - akustik
ingenjörer bygg  Ingenjörer - bygg
ingenjörer byggnadsteknik  Ingenjörer - bygg
ingenjörer el  Ingenjörer - el
ingenjörer elektronik  Ingenjörer - el
ingenjörer elektroteknik  Ingenjörer - el
ingenjörer energi  Ingenjörer - energi
ingenjörer energiteknik  Ingenjörer - energi
ingenjörer geoteknik  Ingenjörer - geoteknik
ingenjörer luft  Ingenjörer - miljövård
ingenjörer miljövård  Ingenjörer - miljövård
ingenjörer samhällsplanering  Ingenjörer - bygg
ingenjörer vatten  Ingenjörer - miljövård
ingenjörer vvs  Ingenjörer - VVS
ingjutningsgods  Armering, mm
inglasningar  Glasning
inklädnader  Skärmväggar, apparatinklädnader, mm
inomhusbrunnar  Brunnar, mm i hus
inomhusklimat  Luftbehandling
inre fastighetsskötsel  Fastighetsförvaltning
inredningar  Inredningar
inredningsenheter  Inredningar
inredningsenheter med sammansatt funktion  Inredningsenheter med sammansatt funktion
inredningsenheter, diverse  Diverse inredningsenheter
inredningsglas  Glasskivor
isolerare  Isoleringsarbeten
isolerelement  Isolervaror
isolerelement för frysrum  Förtillverkade isolerelement för kyl- och frysrum
isolerelement för kylrum  Förtillverkade isolerelement för kyl- och frysrum
isolerelement, förtillverkade  Förtillverkade isolerelement för kyl- och frysrum
isolering, material  Isolervaror
isoleringsarbeten  Isoleringsarbeten
isoleringsentreprenörer  Isoleringsarbeten
isoleringsmaterial  Isolervaror
isolervaror  Isolervaror
jTill toppen av sidan
jacuzzi  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
jord (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
jord (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
jord (vegetationsytor)  Vegetationsytor
jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
jordborrutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
jordborrutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
jordförstärkningar  Jordförstärkningar
jordningar  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - försäljning  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - försäljning
jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - uthyrning  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - uthyrning
jordpackningsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - försäljning
jordpackningsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - uthyrning
jordstabiliseringar  Jordförstärkningar
jordutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
jordutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
järnvaror  Metall
kTill toppen av sidan
k-märkta hus  Byggnadsvård
kablar  Ledningar, kablar, mm
kajer  Dyk-entreprenörer
kakel  Fogplattor
kakelsättare  Plattsättning
kakelsättningar  Plattsättning
kakelsättningsarbeten  Plattsättning
kalkputsningar  Murning
kalksandsten  Kalksandsten
kalksten  Kalksandsten
kaminer  Pannor
kantstöd, ränndalar, mm  Kantstöd, ränndalar, mm
kapell, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
kapell, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
kapmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
kapmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
kassaskåp  Lås, larm, säkerhet
kedjedrivna hissar  Transportsystem
klimat  Luftbehandling
klimatarbeten  Luftbehandling
klimatteknik  Luftbehandling
klinker  Fogplattor
klinkerarbeten  Plattsättning
klinkerbetongblock  Lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm
klinkerblock  Lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm
klinkers  Fogplattor
klinkersättningar  Plattsättning
klinkersättningsarbeten  Plattsättning
klippningsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
klippningsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
klosetter  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
klottersaneringar  Sanering
kodlås  Lås, larm, säkerhet
kompletteringar för dörrar  Kompletteringar för fönster, dörrar, mm
kompletteringar för fönster  Kompletteringar för fönster, dörrar, mm
kompletteringar för fönster, dörrar, mm  Kompletteringar för fönster, dörrar, mm
kompletteringar för rörliga tak  Kompletteringar för takfönster, takluckor, mm
kompletteringar för rörliga väggar  Kompletteringar för fönster, dörrar, mm
kompletteringar för takfönster  Kompletteringar för takfönster, takluckor, mm
kompletteringar för takfönster, takluckor, mm  Kompletteringar för takfönster, takluckor, mm
kompletteringar för takluckor  Kompletteringar för takfönster, takluckor, mm
komponenter i kylsystem  Komponenter, mm i kyl- och värmepumpsystem
komponenter i värmepumpsystem  Komponenter, mm i kyl- och värmepumpsystem
komponenter, mm i kyl- och värmepumpsystem  Komponenter, mm i kyl- och värmepumpsystem
kompostbrunnar - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
kompressorer, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
kompressorer, luft  Pumpar, luftkompressorer, mm
kompressorer, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
konferensljud  Apparater i teletekniska anläggningar
konferensljus  Apparater i teletekniska anläggningar
konstbetongelement, monteringsfärdiga  Betongelement, konstbetongelement, mm
konstruktioner av formvaror  Konstruktioner av formvaror
konstruktioner av mängdvaror  Konstruktioner av mängdvaror
konstruktioner av sakvaror  Konstruktioner av sakvaror
kontorshissar  Transportsystem
kontorsstädningar  Golvvård, golvslipning
kontrollinstrument, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
kontrollinstrument, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
kopieringssystem  Märkning, mm
kopior  Märkning, mm
koppar, skikt  Kopparplåt
kopparplåt  Kopparplåt
kopplingar, elektriska system  Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater
kopplingsapparater, elektriska system  Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater
kopplingsutrustningar och kopplingsapparater  Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater
kopplingsutrustningar, elektriska system  Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater
kork, skikt  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
korrosionsskydd  Varmförzinkning, eloxering, mm
korrosionsskyddande ytbehandlingar  Varmförzinkning, eloxering, mm
kranar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
kranar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
kromateringar  Varmförzinkning, eloxering, mm
kross (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
kross (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
krossar, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
krossar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
krossmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
krossmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
kryssfanér, skivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
kyl  Tekniska inredningsenheter
kyl / frys  Tekniska inredningsenheter
kylaggregat  Kylaggregat och värmepumpar
kylaggregat och värmepumpar  Kylaggregat och värmepumpar
kylskåp  Tekniska inredningsenheter
kylsystem  Värme- och kylsystem
kylsystem, komponenter  Komponenter, mm i kyl- och värmepumpsystem
kärl och cisterner  Kärl och cisterner
kättingar  Metall
köksbord  Bordenheter
köksfläktar  Tekniska inredningsenheter
köksluckor  Förvaringsenheter
köksskåp  Förvaringsenheter
lTill toppen av sidan
lamellgardiner  Solskydd, markiser, persienner, mm
laminat  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
laminatskivor  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
lamphållare  Ljusarmaturer, lamphållare, mm
landtransporter  Åkerier
lantbruksbyggnader - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
lanterniner  Takfönster, takljuskupoler, lanterniner, mm
larm  Lås, larm, säkerhet
larmcentraler  Lås, larm, säkerhet
ledningar  Ledningar, kablar, mm
ledningar, kablar, mm  Ledningar, kablar, mm
ledstänger  Räcken, ledstänger, mm
lekplatser  Markkomplettering
lekplatsutrustningar  Markkomplettering
lera (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
lera (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
lera, bränd, överläggsplattor  Bränd lera
liggenheter  Liggenheter
linhissar  Transportsystem
linhydrauliska hissar  Transportsystem
linneskåp  Förvaringsenheter
linoleum, skikt  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
ljud  Apparater i teletekniska anläggningar
ljudanläggningar  Apparater i teletekniska anläggningar
ljuddämpare  Ventilationskanalsystem, ljuddämpare, spjäll, mm
ljudmiljöer  Undertaksarbeten
ljus  Apparater i teletekniska anläggningar
ljusanläggningar  Apparater i teletekniska anläggningar
ljusarmaturer, lamphållare, mm  Ljusarmaturer, lamphållare, mm
luckor, bjälklags-  Bjälklagsluckor
luckor, tak-, rök-  Takluckor, rökluckor, mm
luft (ingenjörer - miljövård)  Ingenjörer - miljövård
luftavfuktare  Luftfuktare, luftavfuktare
luftbefuktare  Luftfuktare, luftavfuktare
luftbehandling  Luftbehandling
luftbehandling, arbete  Luftbehandling
luftbehandling, material  Luftbehandlingssystem
luftbehandlingssystem  Luftbehandlingssystem
luftdon, galler, huvar, mm  Luftdon, galler, huvar, mm
luftfilter  Luftrenare
luftfuktare, luftavfuktare  Luftfuktare, luftavfuktare
lufthasplar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
lufthasplar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
luftkompressorer  Pumpar, luftkompressorer, mm
luftkonditionering, arbete  Luftbehandling
luftkonditionering, material  Luftbehandlingssystem
luftkonditioneringssystem  Luftbehandlingssystem
luftrenare  Luftrenare
luftvärmepumpar  Kylaggregat och värmepumpar
luftvärmeväxlare  Luftvärmeväxlare
lyft- och dragorgan, gejder, mm  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
lyftanordningar övriga, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
lyftanordningar övriga, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
lyftar  Transportsystem
lyftblock, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
lyftblock, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
lyftorgan  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
lågfartshissar  Transportsystem
lås (sakvaror för väggöppningar)  Sakvaror för väggöppningar
lås, larm, säkerhet  Lås, larm, säkerhet
låsanordningar  Lås, larm, säkerhet
låsbolag  Lås, larm, säkerhet
låsfirmor  Lås, larm, säkerhet
låsjour  Lås, larm, säkerhet
låsmästare  Lås, larm, säkerhet
låssmeder  Lås, larm, säkerhet
låssmedsbolag  Lås, larm, säkerhet
låssmedsfirmor  Lås, larm, säkerhet
låssmedsföretag  Lås, larm, säkerhet
lägenhetsunderhåll  Fastighetsförvaltning
läggning av golv  Golvbeläggningar
läggning av gräsmattor  Markarbeten
lättbetong  Lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm
lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm  Lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm
lättbetongelement, lättklinkerbetongelement, mm  Lättbetongelement, lättklinkerbetongelement, mm
lättbetongelement, monteringsfärdiga  Lättbetongelement, lättklinkerbetongelement, mm
lättklinker  Lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm
lättklinkerbetongblock  Lättbetongblock, lättklinkerbetongblock, mm
lättklinkerbetongelement, monteringsfärdiga  Lättbetongelement, lättklinkerbetongelement, mm
mTill toppen av sidan
makadam (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
makadam (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
manöver- och indikeringsdon, mm  Manöver- och indikeringsdon, mm
manöverdon  Manöver- och indikeringsdon, mm
manöverkopplare  Strömställare, manöverkopplare, eluttag, mm
markanläggningar  Markarbeten
markanläggningsentreprenörer  Markarbeten
markarbetare  Markarbeten
markarbeten  Markarbeten
markbeläggningar, mm  Markbeläggningar, mm
markiser  Solskydd, markiser, persienner, mm
markisoletter  Solskydd, markiser, persienner, mm
markkomplettering  Markkomplettering
markstädningar  Markarbeten
marköverbyggnader  Marköverbyggnader
marmor  Natursten
maskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
maskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
masonit  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
masonite  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
masonitskivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
massagebadkar  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
matare, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
matare, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
matbord  Bordenheter
material för murning, allmänt  Murning - material
material för murning, blandat  Blandat material - murning
material för murning, diverse  Diverse material - murning
material, eldfasta  Eldfast material
materialfickor, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
materialfickor, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
materialskiljande lager  Tätnings- och avjämningslager
materiel för elförläggning  Förläggningsmateriel, mm
materiel för förläggning, elektriskt  Förläggningsmateriel, mm
matrumsbord  Bordenheter
matrumsstolar  Sittenheter
matsalsbord  Bordenheter
matsalsstolar  Sittenheter
mattläggare  Golvbeläggningar
mattläggningar  Golvbeläggningar
mattor, tork-  Torkmattor
mdf-board  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
mdf-skivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
media  Märkning, mm
medium density fibreboard (mdf)  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
mejselhammare, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
mejselhammare, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
metall  Metall
metallarbeten  Metallarbeten
metallbehandlingar  Varmförzinkning, eloxering, mm
metallelement  Metallelement
metallelement, monteringsfärdiga  Metallelement
metallinor  Metall
metallplattor  Metallplattor
metallskivor  Metallskivor
metallstänger  Metall
mikrovågsugnar  Tekniska inredningsenheter
miljövård (ingenjörer)  Ingenjörer - miljövård
miljövårdsingenjörer  Ingenjörer - miljövård
mobila lokaler - förtillverkade  Förtillverkade hallbyggnader
mobilkranar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
mobilkranar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
monteringsfärdiga betongelement  Betongelement, konstbetongelement, mm
monteringsfärdiga element  Monteringsfärdiga element
monteringsfärdiga element av blandat material  Element av blandat material
monteringsfärdiga element av diverse material  Element av diverse material
monteringsfärdiga element av trä  Element av trä, träfiber och träspån
monteringsfärdiga element av träfiber  Element av trä, träfiber och träspån
monteringsfärdiga element av träspån  Element av trä, träfiber och träspån
monteringsfärdiga konstbetongelement  Betongelement, konstbetongelement, mm
monteringsfärdiga lättbetongelement  Lättbetongelement, lättklinkerbetongelement, mm
monteringsfärdiga lättklinkerbetongelement  Lättbetongelement, lättklinkerbetongelement, mm
monteringsfärdiga metallelement  Metallelement
monteringsfärdiga träelement  Element av trä, träfiber och träspån
monteringsfärdiga träfiberelement  Element av trä, träfiber och träspån
monteringsfärdiga träspånselement  Element av trä, träfiber och träspån
mulltoa  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
murar  Terrängtrappor, murar, mm
murare  Murning
murblock  Betongmursten, betongmurblock, mm
murbruksmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
murbruksmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
murning  Murning
murning - material  Murning - material
murningsarbeten  Murning
murningsmaterial  Murning - material
murningsmaterial, blandat  Blandat material - murning
murningsmaterial, diverse  Diverse material - murning
mursten  Betongmursten, betongmurblock, mm
målare  Målning
målarmästare  Målning
måleri  Målning
målning  Målning
målning - material  Målning - material
målning, arbete  Målning
målningar  Målning
målningsarbeten  Målning
målningsmaterial  Målning - material
mängdvaror  Konstruktioner av mängdvaror
märkning, mm  Märkning, mm
märkningar  Märkning, mm
märksystem  Märkning, mm
mätapparater  Mätinstrument
mätinstrument  Mätinstrument
mätinstrument (styr- och övervakningssystem)  Mätinstrument
mätinstrument, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
mätinstrument, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
mätningar (värme, radon)  Radon-, värmemätning
mätomvandlare  Mätomvandlare
nTill toppen av sidan
najtrådar  Armering, mm
najtänger  Armering, mm
natursten  Natursten
naturstensplattor  Natursten
nitverktyg, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
nitverktyg, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
nockräcken  Skorstensbryggor, takbryggor, nock- och takfotsräcken, mm
nybyggnader  Bygg-entreprenörer
nyckelskåp  Lås, larm, säkerhet
nyckeltillverkning  Lås, larm, säkerhet
nycklar  Lås, larm, säkerhet
nätstationer - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
oTill toppen av sidan
obligatorisk ventilationskontroll (ovk) (besiktning, provning - övrigt)  Besiktning, provning - övrigt
obligatorisk ventilationskontroll (ovk) (luftbehandling)  Luftbehandling
offset  Märkning, mm
oljebrännare  Oljeeldning
oljeeldning  Oljeeldning
oljeeldning, service  Oljeeldning
oljeelement  Värmeväxlare, radiatorer, mm
oljefyllda element  Värmeväxlare, radiatorer, mm
oljesanering  Oljesanering, tankrengöring
oljesanering, tankrengöring  Oljesanering, tankrengöring
oljesaneringsarbeten  Oljesanering, tankrengöring
ombyggnader  Bygg-entreprenörer
ombyggnader kök  Bygg-entreprenörer
omdräneringar  Markarbeten
oorganiska fiberskivor  Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm  Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
organiskt fibermaterial, träspån, mm  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
OVK (besiktning, provning - övrigt) (obligatorisk ventilationskontroll)  Besiktning, provning - övrigt
OVK (luftbehandling) (obligatorisk ventilationskontroll)  Luftbehandling
oxidationsskydd  Varmförzinkning, eloxering, mm
pTill toppen av sidan
pallar  Sittenheter
pannor  Pannor
papper, skikt  Skikt av papp, mm
pappersskikt  Skikt av papp, mm
pappskikt  Skikt av papp, mm
papptakläggningar  Takarbeten
parkanläggningar  Vegetationsytor
parkarbeten  Markarbeten
parker  Vegetationsytor
parkeringsanläggningar  Markarbeten
parkettläggare  Golvbeläggningar
parkettläggningar  Golvbeläggningar
parkskötsel  Markarbeten
passersystem  Lås, larm, säkerhet
pcb-saneringar  Sanering
pelarkranar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
pelarkranar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
penslar  Målning - material
perifer utrustning i styrsystem  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
perifer utrustning i övervakningssystem  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
perifera utrustningar  Datorcentraler, perifer utrustning, mm i styr- och övervakningssystem
persienner  Solskydd, markiser, persienner, mm
personhissar  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
personliga skyddsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
personliga skyddsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
plast  Plast
plast, skikt  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
plastlaminatskivor  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
plastplattor  Plastplattor
plastskivor, plastlaminatskivor, mm  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
plaststänger  Plast
platsgjutna betongkonstruktioner  Platsgjutna betongkonstruktioner
plattformshissar  Transportsystem
plattläggningar  Markarbeten
plattor  Markbeläggningar, mm
plattsättare  Plattsättning
plattsättning  Plattsättning
plattsättningar  Plattsättning
plattsättningsarbeten  Plattsättning
plisségardiner  Solskydd, markiser, persienner, mm
plywood  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
plywoodskivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
plåt, aluminium  Aluminiumplåt
plåt, bly  Blyplåt
plåt, koppar  Kopparplåt
plåt, rostfri  Rostfri stålplåt
plåt, skikt  Skikt av plåt, mm
plåt, zink  Zinkplåt
plåtarbeten  Plåtarbeten
plåtskikt  Skikt av plåt, mm
plåtslagare  Plåtarbeten
plåtslagerier  Plåtarbeten
pooler  Markkomplettering
portar  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
porttelefoner  Lås, larm, säkerhet
presenningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
presenningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
provningar, brandskydd  Besiktning, provning - brandskydd
provningar, el  Besiktning, provning - el
provningar, övrigt  Besiktning, provning - övrigt
pumpar (värme- och kylsystem)  Pumpar, luftkompressorer, mm
pumpar, försäljning (under byggnadstiden)  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
pumpar, luftkompressorer, mm  Pumpar, luftkompressorer, mm
pumpar, uthyrning (under byggnadstiden)  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
pumpstationer - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
puts  Puts
puts och målning  Puts och målning
putsbruk  Puts
putsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
putsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
putsmaterial  Puts
putsningar  Murning
putsningsarbeten  Murning
putssprutor, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
putssprutor, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
pålning  Pålning
pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
pålningsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
pålningsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
pålverk  Pålning
rTill toppen av sidan
radiatorer  Värmeväxlare, radiatorer, mm
radon-, värmemätning  Radon-, värmemätning
radonmätningar  Radon-, värmemätning
radonsaneringar  Sanering
reläer  Elektriska reläer och skydd, mm
rengöringsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
rengöringsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
rening av tryckluft, apparater  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
rening av vätskor, apparater  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
ritningsspridningar  Märkning, mm
rivningar  Rivningsarbeten
rivningsarbeten  Rivningsarbeten
rostfri plåt  Rostfri stålplåt
rostfri stålplåt  Rostfri stålplåt
rostfria arbeten, material  Metall
rostfritt, material  Rostfri stålplåt
rullband  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
rullbanor  Transportsystem
rullgaller  Lås, larm, säkerhet
rullgardiner (inredningar)  Textila enheter
rullgardiner (solskydd, markiser, persienner)  Solskydd, markiser, persienner, mm
rulljalusier  Lås, larm, säkerhet
rullramper  Transportsystem
rulltrappor  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
rumsakustik  Undertaksarbeten
räcken, ledstänger, mm  Räcken, ledstänger, mm
ränndalar  Kantstöd, ränndalar, mm
rökkanaler av element  Rökkanaler och avgaskanaler av rör, element, mm
rökkanaler av rör  Rökkanaler och avgaskanaler av rör, element, mm
rökkanaler och avgaskanaler av rör, element, mm  Rökkanaler och avgaskanaler av rör, element, mm
rökluckor  Takluckor, rökluckor, mm
rör för elledningar, genomföringar  Rör, genomföringar, mm
rör för speciella medier  Rör för speciella medier
rör, enkla  Rör, enkla
rör, genomföringar, mm  Rör, genomföringar, mm
rör, rörledningar  Rörledningar
rör, sammansatta  Rör, sammansatta
rör-entreprenörer  Rör-entreprenörer
rörarbeten  Rör-entreprenörer
rörentreprenörer  Rör-entreprenörer
rörfirmor  Rör-entreprenörer
rörledningar  Rörledningar
rörliga tak  Rörliga tak
rörliga väggar  Vikväggar, mm
rörläggare  Rör-entreprenörer
rörmokare  Rör-entreprenörer
rörmontörer  Rör-entreprenörer
sTill toppen av sidan
sakvaror  Sakvaror
sakvaror för bjälklagsöppningar  Sakvaror för bjälklagsöppningar
sakvaror för väggöppningar  Sakvaror för väggöppningar
sakvaror för yttertaksöppningar, mm  Sakvaror för yttertaksöppningar, mm
sakvaror, konstruktioner av  Konstruktioner av sakvaror
sammansatta material, skikt  Skikt av sammansatta material
sammansatta rör  Rör, sammansatta
sand (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
sand (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
sandblästringar  Blästring
sandningar  Markarbeten
sandsten  Kalksandsten
sanering  Sanering
saneringar av asbest  Sanering
saneringar av fuktskador  Sanering
saneringar av klotter  Sanering
saneringar av pcb  Sanering
saneringar av radon  Sanering
saneringar av vattenskador  Sanering
saneringsarbeten  Sanering
sanitet (material)  Sanitetsinredningar
sanitet - vvs (ingenjörer)  Ingenjörer - VVS
sanitetsinredningar  Sanitetsinredningar
scenljud  Apparater i teletekniska anläggningar
scenljus  Apparater i teletekniska anläggningar
schaktfirmor  Markarbeten
schaktningar  Markarbeten
screens  Solskydd, markiser, persienner, mm
screentryck  Märkning, mm
sensorer  Lås, larm, säkerhet
signalutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
signalutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
siktar, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
siktar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
silor - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
silos - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
singel (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
singel (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
sittenheter  Sittenheter
sjukvårdsmaterial, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
sjukvårdsmaterial, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
skiffer  Natursten
skikt av aluminiumplåt  Aluminiumplåt
skikt av beklädnadsmassor  Beklädnader av massor
skikt av beklädnadsvaror  Beklädnadsvaror
skikt av beläggningsmassor  Beläggningar av massor
skikt av beläggningsvaror  Skikt av beläggningsvaror
skikt av bly  Blyplåt
skikt av blyplåt  Blyplåt
skikt av byggnadsglas  Glasskivor
skikt av cementbaserade skivor  Cement- och gipsbaserade skivor
skikt av diverse skivor  Diverse skivor
skikt av duk  Skikt av papp, mm
skikt av fogplattor  Fogplattor
skikt av folie  Skikt av papp, mm
skikt av gipsbaserade skivor  Cement- och gipsbaserade skivor
skikt av gipsskivor  Cement- och gipsbaserade skivor
skikt av glasskivor  Glasskivor
skikt av gummi  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
skikt av inredningsglas  Glasskivor
skikt av kakel  Fogplattor
skikt av klinker  Fogplattor
skikt av klinkers  Fogplattor
skikt av koppar  Kopparplåt
skikt av kopparplåt  Kopparplåt
skikt av kork  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
skikt av linoleum  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
skikt av metallskivor  Metallskivor
skikt av papp, mm  Skikt av papp, mm
skikt av papper  Skikt av papp, mm
skikt av plast  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
skikt av plastlaminatskivor  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
skikt av plastskivor  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
skikt av plåt, mm  Skikt av plåt, mm
skikt av rostfri plåt  Rostfri stålplåt
skikt av rostfri stålplåt  Rostfri stålplåt
skikt av sammansatta material  Skikt av sammansatta material
skikt av skivor av expanderat stenmaterial  Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
skikt av skivor av fanér  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skikt av skivor av oorganiskt fibermaterial  Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
skikt av skivor av organiskt fibermaterial  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skikt av skivor av träspån  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skikt av sten  Fogplattor
skikt av stålplåt  Stålplåt
skikt av textila material  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
skikt av trä, träfiber och träspån  Skikt av trä, träfiber och träspån
skikt av träfiber  Skikt av trä, träfiber och träspån
skikt av träskivor  Träskivor
skikt av träspån  Skikt av trä, träfiber och träspån
skikt av zink  Zinkplåt
skikt av zinkplåt  Zinkplåt
skikt av överläggsplattor  Skikt av överläggsplattor
skikt av överläggsplattor av bränd lera  Bränd lera
skikt av överläggsplattor av cementbundet material  Cementbundet material
skikt av överläggsplattor av diverse material  Diverse material - plattor
skikt av överläggsplattor av metall  Metallplattor
skikt av överläggsplattor av natursten  Natursten
skikt av överläggsplattor av plast  Plastplattor
skikt av överläggsplattor av trä  Träplattor
skikt av övriga beklädnadsvaror  Beklädnadsvaror
skiva av organiskt fibermaterial  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivkonstruktioner  Skivkonstruktioner
skivor  Skivkonstruktioner
skivor av expanderat stenmaterial  Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
skivor av fanér  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av fibermaterial  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av glas  Glasskivor
skivor av kryssfanér  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av laminat  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
skivor av masonit  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av masonite  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av mdf  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av oorganiskt fibermaterial  Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
skivor av organiskt fibermaterial  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av plast  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
skivor av plastlaminat  Plastskivor, plastlaminatskivor, mm
skivor av plywood  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av spån  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av trä  Träskivor
skivor av träfiber  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor av träspån  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
skivor, cementbaserade  Cement- och gipsbaserade skivor
skivor, diverse  Diverse skivor
skivor, dränerande  Dränerande skivor, mm
skivor, gips  Cement- och gipsbaserade skivor
skivor, metall  Metallskivor
skorstensbryggor, takbryggor, nock- och takfotsräcken, mm  Skorstensbryggor, takbryggor, nock- och takfotsräcken, mm
skrapgaller  Skrapgaller
skrivbord  Bordenheter
skruvar  Diverse mängdvaror
skruvverktyg, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
skruvverktyg, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
skydd (lås, larm, säkerhet)  Lås, larm, säkerhet
skydd, anordningar för (rörledningar)  Anordningar för förankring, expansion, skydd, mm
skyddsbeläggningar, mm  Skyddsbeläggningar, mm
skyddsimpregneringar, mm  Skyddsimpregneringar, mm
skyddsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
skyddsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
skyltar (märkning)  Märkning, mm
skyltar (tavelenheter)  Tavelenheter, mm
skyltställ  Märkning, mm
skåp  Förvaringsenheter
skänkar  Förvaringsenheter
skärmgardiner  Solskydd, markiser, persienner, mm
skärmtak, baldakiner, mm  Skärmtak, baldakiner, mm
skärmväggar, apparatinklädnader, mm  Skärmväggar, apparatinklädnader, mm
slipmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
slipmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
slitsdurkar  Gallerdurksbetäckningar, mm
slitsdurksbetäckningar  Gallerdurksbetäckningar, mm
slutapparater  Slutapparater
slutapparater, luftbehandlingssystem  Slutapparater
släckmaterial  Brandmaterial och tjänster
släckningsmaterial  Brandmaterial och tjänster
smeder  Smidesarbeten
smide  Smidesarbeten
smideri  Smidesarbeten
smidesarbeten  Smidesarbeten
smidesföretag  Smidesarbeten
smidesverkstäder  Smidesarbeten
smidning  Smidesarbeten
småvaruhissar  Transportsystem
snickare  Snickeriarbeten
snickeri  Snickeriarbeten
snickeriarbetare  Snickeriarbeten
snickeriarbeten  Snickeriarbeten
snickerier  Snickeriarbeten
snöröjningar på mark  Markarbeten
snöröjningar på tak  Plåtarbeten
soffbord  Bordenheter
soffor  Sittenheter
solenergi  Pannor
solfilm  Solskydd, markiser, persienner, mm
solkraft  Pannor
solskydd  Solskydd, markiser, persienner, mm
solskydd, markiser, persienner, mm  Solskydd, markiser, persienner, mm
solskyddsautomatik  Solskydd, markiser, persienner, mm
sopningar  Markarbeten
sorterverk, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
sorterverk, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
sotningar  Brandmaterial och tjänster
spacklingsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
spacklingsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
specialisoleringar, material  Speciell termisk isolering
specialrör  Rör för speciella medier
speciell termisk isolering  Speciell termisk isolering
speciella rör  Rör för speciella medier
spel, försäljning (kranar, hissar) (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
spel, uthyrning (kranar, hissar) (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
spikar  Diverse mängdvaror
spikverktyg, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
spikverktyg, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
spisar  Tekniska inredningsenheter
spishällar  Tekniska inredningsenheter
spjäll (luftbehandlingssystem)  Ventilationskanalsystem, ljuddämpare, spjäll, mm
spontningar  Pålning
spontningsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
spontningsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
sprutmålningsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
sprutmålningsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
spräcka (bergsprängning)  Bergsprängning
spräckningar av sten och berg  Bergsprängning
spräckutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
spräckutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
spränga  Bergsprängning
spränga berg  Bergsprängning
spränga sten  Bergsprängning
sprängare  Bergsprängning
sprängning  Bergsprängning
sprängtjänst  Bergsprängning
sprängutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
sprängutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
spånskivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
spänningsutjämning  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
stabilisering, berg  Bergförstärkningar
stabilisering, jord  Jordförstärkningar
staket  Markkomplettering
staketuppsättningar  Markarbeten
starkström  El-entreprenörer
starkströmselektriker  El-entreprenörer
stationer  Stationer
stationer (transportsystem)  Stationer
stegar, stegjärn, mm  Stegar, stegjärn, mm
stegjärn  Stegar, stegjärn, mm
sten (förstärkningslager, bärlager)  Förstärkningslager, bärlager, mm
sten (tätningslager, avjämningslager)  Tätnings- och avjämningslager
stenkranar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
stenkranar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
stenskivor  Oorganiskt fibermaterial, expanderat stenmaterial, mm
stenspräckningar  Bergsprängning
stensättningar  Markarbeten
stoftavskiljare, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
stoftavskiljare, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
stofthanteringsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
stofthanteringsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
stolar  Sittenheter
stolliftar  Transportsystem
storformat (märkning)  Märkning, mm
stortavlor  Märkning, mm
strömställare, manöverkopplare, eluttag, mm  Strömställare, manöverkopplare, eluttag, mm
stuck  Puts
stuckaturarbeten  Murning
stuckaturer  Puts
stuckatörer  Murning
stuckgips  Puts
stucklister  Puts
styr och regler  Styr- och övervakningssystem
styr och övervakning  Styr- och övervakningssystem
styr- och övervakningsenheter i kyl- och värmepumpsystem  Styr- och övervakningsenheter i kyl- och värmepumpsystem
styr- och övervakningssystem  Styr- och övervakningssystem
styrapparater  Styr- och övervakningssystem
styrdon  Styrdon
styrenheter  Styr- och övervakningssystem
styrenheter i kylsystem  Styr- och övervakningsenheter i kyl- och värmepumpsystem
styrenheter i värmepumpsystem  Styr- och övervakningsenheter i kyl- och värmepumpsystem
styrfunktioner  Styrfunktionsenheter
styrfunktionsenheter  Styrfunktionsenheter
styrsystem  Styr- och övervakningssystem
stållinor  Metall
stålplåt  Stålplåt
stålplåt, rostfri  Rostfri stålplåt
stålplåt, skikt  Stålplåt
stålplåtsskikt  Stålplåt
stålprofiler  Metall
stålrör  Metall
stång  Stångkonstruktioner
stång av blandat material  Blandat material
stång av diverse material  Diverse material
stångkonstruktioner  Stångkonstruktioner
stångkonstruktioner av blandat material  Blandat material
stångkonstruktioner av diverse material  Diverse material
stångkonstruktioner av metall  Metall
stångkonstruktioner av plast  Plast
stångkonstruktioner av trä  Trä
städningar  Golvvård, golvslipning
städskåp  Förvaringsenheter
ställningar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
ställningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
stänger  Stångkonstruktioner
stänger av blandat material  Blandat material
stänger av diverse material  Diverse material
stänger av metall  Metall
stänger av plast  Plast
stänger av trä  Trä
stängsel  Markkomplettering
stängselnät  Markkomplettering
stängseluppsättningar  Markarbeten
svagström  El-entreprenörer
svagströmselektriker  El-entreprenörer
svartoxideringar  Varmförzinkning, eloxering, mm
svetsare  Metallarbeten
svetsfirmor  Metallarbeten
svetsningar  Metallarbeten
svetsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
svetsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
swimmingpooler  Markkomplettering
sågning i betong  Håltagning, mm
säkerhet  Lås, larm, säkerhet
säkerhetsdörrar  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
säkerhetsorgan  Säkerhetsorgan
sängar  Liggenheter
sängbord  Bordenheter
tTill toppen av sidan
tak, rörliga  Rörliga tak
takarbeten  Takarbeten
takbeläggningar  Takarbeten
takbryggor  Skorstensbryggor, takbryggor, nock- och takfotsräcken, mm
takfotsräcken  Skorstensbryggor, takbryggor, nock- och takfotsräcken, mm
takfönster, takljuskupoler, lanterniner, mm  Takfönster, takljuskupoler, lanterniner, mm
takfönsterkompletteringar  Kompletteringar för takfönster, takluckor, mm
takljuskupoler  Takfönster, takljuskupoler, lanterniner, mm
takluckor, rökluckor, mm  Takluckor, rökluckor, mm
takluckskompletteringar  Kompletteringar för takfönster, takluckor, mm
takläggare  Takarbeten
takläggningsfirmor  Takarbeten
takplattor  Bränd lera
takrosetter  Puts
takskikt  Bränd lera
taksnöröjningar  Plåtarbeten
taktegel  Bränd lera
taköppningar  Sakvaror för yttertaksöppningar, mm
tankar, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
tankar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
tankrengöring  Oljesanering, tankrengöring
tankrengöringsarbeten  Oljesanering, tankrengöring
tankservice  Oljesanering, tankrengöring
tape  Märkning, mm
tapehållare  Märkning, mm
tapeter  Målning - material
tapetrullar  Målning - material
tapetsering  Målning
tapetseringsarbeten  Målning
tapetvåder  Målning - material
tavelenheter, mm  Tavelenheter, mm
tavlor (tavelenheter)  Tavelenheter, mm
teaterljud  Apparater i teletekniska anläggningar
teaterljus  Apparater i teletekniska anläggningar
tegel  Tegel
tegelmurstenar  Tegel
tegelstenar  Tegel
tegeltakläggningar  Takarbeten
tejp  Märkning, mm
tejphållare  Märkning, mm
teknisk byggnad - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
teknisk förvaltning av fastigheter  Fastighetsförvaltning
teknisk inredningsenhet  Tekniska inredningsenheter
tekniska byggnader - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
tekniska förvaltningar  Fastighetsförvaltning
tekniska inredningsenheter  Tekniska inredningsenheter
teletekniska anläggningar  Apparater i teletekniska anläggningar
telfrar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
telfrar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
termisk isolering av installationer, ytbeklädnad  Ytbeklädnad på termisk isolering av installationer
termisk isolering, speciell  Speciell termisk isolering
termoisolervaror  Isolervaror
terrängtrappor, murar, mm  Terrängtrappor, murar, mm
textil (inredningar)  Textila enheter
textil, skikt  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
textila enheter  Textila enheter
textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
textila material, skikt  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
tidsstämplingsutrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
tidsstämplingsutrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
tidstämplingsanläggningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
tidstämplingsanläggningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
tillbyggnad villa  Bygg-entreprenörer
tillbyggnader  Bygg-entreprenörer
tillhållarlås  Lås, larm, säkerhet
timmermän  Snickeriarbeten
toaletter (sanitet)  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
toaletter, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
toaletter, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
toalettinredningar  Sanitetsinredningar
toalettrum  Sanitetsinredningar
toalettrumsinredningar  Sanitetsinredningar
torkmattor  Torkmattor
torkningsanordningar, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
torkningsanordningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
torkskåp  Tekniska inredningsenheter
torktumlare  Tekniska inredningsenheter
tornkranar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
tornkranar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
totalentreprenörer (bygg)  Bygg-entreprenörer
trafiktrappor (transportsystem)  Transportsystem
trallar  Golvtrallar
transformatorer, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
transformatorer, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
transformatorstationer - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
transportapparater  Transportsystem
transporter  Åkerier
transportsystem  Transportsystem
transportsäkerhet  Säkerhetsorgan
transportörer, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
transportörer, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
trappliftar  Transportsystem
trappor  Trappor
trappor, stegar, räcken, takbryggor, mm  Trappor, stegar, räcken, takbryggor, mm
trappstädningar  Golvvård, golvslipning
tryck (märkning)  Märkning, mm
tryckluft, apparater för rening  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
tryckluft, armaturer för  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
trådar (metall)  Metall
trä  Trä
trä, skikt  Skikt av trä, träfiber och träspån
trä, stänger  Trä
träd  Vegetationsytor
trädgårdar  Vegetationsytor
trädgårdsanläggare  Markarbeten
trädgårdsanläggningar (vegetationsytor)  Vegetationsytor
trädgårdsanläggningar, arbete  Markarbeten
trädgårdsarbeten  Markarbeten
trädgårdsskötsel  Markarbeten
träelement, monteringsfärdiga  Element av trä, träfiber och träspån
träfiber, skikt  Skikt av trä, träfiber och träspån
träfiberelement, monteringsfärdiga  Element av trä, träfiber och träspån
träfiberskivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
träplattor  Träplattor
träskivor  Träskivor
träspån, skikt  Skikt av trä, träfiber och träspån
träspånselement monteringsfärdiga  Element av trä, träfiber och träspån
träspånsskivor  Organiskt fibermaterial, träspån, mm
trästänger  Trä
tvättbänkar  Diskbänkar, tvättbänkar, utslagsbackar, mm
tvättmaskiner  Tekniska inredningsenheter
tvättställ  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
tält, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
tält, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
tätningar, fogningar  Fogning, tätning
tätnings- och avjämningslager  Tätnings- och avjämningslager
tätningslager  Tätnings- och avjämningslager
tömning, anordningar för  Anordningar för avstängning, tömning, luftning, mm
uTill toppen av sidan
ugnar (pannor)  Pannor
ugnar (tekniska inredningsenheter)  Tekniska inredningsenheter
under byggnadstiden - arbetarskyddsmaterial, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - arbetarskyddsmaterial, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - arbetskläder, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - arbetskläder, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - arbetsmaskiner övriga, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - arbetsmaskiner övriga, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - arbetsmiljö, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - arbetsmiljö, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - armeringsstationer, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - armeringsstationer, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - bearbetningsmaskiner övriga, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - bearbetningsmaskiner övriga, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - bearbetningsmaskiner, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - bearbetningsmaskiner, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - bergborrar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - bergborrar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - bergborrutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - bergborrutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - betongbehandlingsmaskiner, försäljning  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - betongbehandlingsmaskiner, uthyrning  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - betongkanoner, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - betongkanoner, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - betongmaskiner, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - betongmaskiner, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - betongpumpar, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - betongpumpar, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - betongsprutor, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - betongsprutor, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - betongtillverkningsutrustningar, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - betongtillverkningsutrustningar, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - bilningshammare, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - bilningshammare, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - blästringsutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - blästringsutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - bockningsmaskiner, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - bockningsmaskiner, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - bodar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - bodar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - borrmaskiner, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - borrmaskiner, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - bygghissar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - bygghissar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - byggmaskiner övriga, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - byggmaskiner övriga, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - domkrafter, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - domkrafter, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - elcentraler, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - elcentraler, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - entreprenadmaskiner övriga, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - entreprenadmaskiner övriga, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - flambehandlingsutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - flambehandlingsutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - fläktar, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - fläktar, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - formutrustningar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - formutrustningar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - generatoraggregat, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - generatoraggregat, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - generatorer, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - generatorer, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - hallar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - hallar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - hissar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - hissar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - hydrofoner, försäljning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
under byggnadstiden - hydrofoner, uthyrning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - jordborrutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - jordborrutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - jordpackningsmaskiner, försäljning  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - jordpackningsmaskiner, uthyrning  Jordpacknings- och betongbehandlingsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - jordutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - jordutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - kapell, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - kapell, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - kapmaskiner, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - kapmaskiner, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - klippningsmaskiner, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - klippningsmaskiner, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - kompressorer, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - kompressorer, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - kontrollinstrument, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - kontrollinstrument, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - kranar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - kranar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - krossar, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - krossar, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - krossmaskiner, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - krossmaskiner, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - lufthasplar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - lufthasplar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - lyftanordningar övriga, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - lyftanordningar övriga, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - lyftblock, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - lyftblock, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - maskiner, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - maskiner, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - matare, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - matare, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - materialfickor, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - materialfickor, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - mejselhammare, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - mejselhammare, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - mobilkranar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - mobilkranar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - murbruksmaskiner, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - murbruksmaskiner, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - mätinstrument, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - mätinstrument, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - nitverktyg, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - nitverktyg, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - personliga skyddsutrustningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - personliga skyddsutrustningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - presenningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - presenningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - pumpar, försäljning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
under byggnadstiden - pumpar, uthyrning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - putsmaskiner, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - putsmaskiner, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - putssprutor, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - putssprutor, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - pålningsmaskiner, försäljning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
under byggnadstiden - pålningsmaskiner, uthyrning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - rengöringsutrustningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - rengöringsutrustningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - signalutrustningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - signalutrustningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - siktar, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - siktar, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - sjukvårdsmaterial, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - sjukvårdsmaterial, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - skruvverktyg, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - skruvverktyg, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - skyddsutrustningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - skyddsutrustningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - slipmaskiner, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - slipmaskiner, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - sorterverk, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - sorterverk, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - spacklingsutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - spacklingsutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - spel, försäljning (kranar, hissar)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - spel, uthyrning (kranar, hissar)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - spikverktyg, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - spikverktyg, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - spontningsmaskiner, försäljning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - försäljning
under byggnadstiden - spontningsmaskiner, uthyrning  Pålnings- och spontningsmaskiner, pumpar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - sprutmålningsutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - sprutmålningsutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - spräckutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - spräckutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - sprängutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - sprängutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - stenkranar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - stenkranar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - stoftavskiljare, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - stoftavskiljare, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - stofthanteringsutrustningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - stofthanteringsutrustningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - ställningar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - ställningar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - svetsutrustningar, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - svetsutrustningar, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - tankar, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - tankar, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - telfrar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - telfrar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - tidsstämplingsutrustningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - tidsstämplingsutrustningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - tidstämplingsanläggningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - tidstämplingsanläggningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - toaletter, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - toaletter, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - torkningsanordningar, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - torkningsanordningar, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - tornkranar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - tornkranar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - transformatorer, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - transformatorer, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - transportörer, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - transportörer, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - tält, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - tält, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - uppvärmningsanordningar, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - uppvärmningsanordningar, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - utomhustoaletter, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - utomhustoaletter, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - utrustningar övriga, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - utrustningar övriga, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - vagnar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - vagnar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - valvkranar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - valvkranar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - ventilationsfläktar, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - ventilationsfläktar, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - vinschar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - vinschar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - värmepannor, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - värmepannor, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - ånggeneratorer, försäljning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
under byggnadstiden - ånggeneratorer, uthyrning  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
under byggnadstiden - övriga arbetsmaskiner, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - övriga arbetsmaskiner, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - övriga bearbetningsmaskiner, försäljning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
under byggnadstiden - övriga bearbetningsmaskiner, uthyrning  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
under byggnadstiden - övriga byggmaskiner, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - övriga byggmaskiner, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - övriga entreprenadmaskiner, försäljning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
under byggnadstiden - övriga entreprenadmaskiner, uthyrning  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
under byggnadstiden - övriga lyftanordningar, försäljning  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
under byggnadstiden - övriga lyftanordningar, uthyrning  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
under byggnadstiden - övriga maskiner, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - övriga maskiner, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
under byggnadstiden - övriga utrustningar, försäljning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
under byggnadstiden - övriga utrustningar, uthyrning  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
underbyggnadsugnar  Tekniska inredningsenheter
undertaksarbeten  Undertaksarbeten
undertaksentreprenader  Undertaksarbeten
undertaksentreprenörer  Undertaksarbeten
undertaksmontage  Undertaksarbeten
undertaksmonteringar  Undertaksarbeten
undervattensborrningar  Dyk-entreprenörer
undervattensfundament  Dyk-entreprenörer
undervattensförankringar  Dyk-entreprenörer
undervattensgjutningar  Dyk-entreprenörer
undervattensgrovsmiden  Dyk-entreprenörer
undervattenspålningar  Dyk-entreprenörer
undervattenssmiden  Dyk-entreprenörer
undervattensspolningar  Dyk-entreprenörer
undervattensspontningar  Dyk-entreprenörer
undervattenssugningar  Dyk-entreprenörer
upphängningar (transportsystem)  Bärande organ - konstruktioner för infästning, upphängning, mm
uppvärmningsanordningar, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
uppvärmningsanordningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
utebrunnar  Brunnar, mm
utomhusbrunnar  Brunnar, mm
utomhustoaletter (sanitet)  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
utomhustoaletter, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
utomhustoaletter, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
utrustningar med sammansatt funktion  Utrustningar med sammansatt funktion
utrustningar övriga, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
utrustningar övriga, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
utrymning (brandmaterial och tjänster)  Brandmaterial och tjänster
utrymning (lås, larm, säkerhet)  Lås, larm, säkerhet
utrymningsplaner  Brandmaterial och tjänster
utrymningsprodukter  Lås, larm, säkerhet
utrymningssystem  Brandmaterial och tjänster
utrymningsutrustningar  Brandmaterial och tjänster
utslagsbackar  Diskbänkar, tvättbänkar, utslagsbackar, mm
uttagsposter  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
uttagsposter för gas  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
uttagsposter för tryckluft  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
uttagsposter för vatten  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
vTill toppen av sidan
va-grävningar  Markarbeten
vagnar  Transportsystem
vagnar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
vagnar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
vagrävningar  Markarbeten
valvkranar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
valvkranar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
varmförzinkning, eloxering, mm  Varmförzinkning, eloxering, mm
varmförzinkningar  Varmförzinkning, eloxering, mm
varmförzinkningsmaterial  Elektrokemiskt skydd
varuhissar  Lyft- och dragorgan, gejder, mm
varuhus för bygg  Byggvaruhus
vatten (ingenjörer - miljövård)  Ingenjörer - miljövård
vattenarbeten (dyk-entreprenörer)  Dyk-entreprenörer
vattenarmaturer  Armaturer, uttagsposter, mm för vatten, gas och tryckluft
vattenentreprenader  Dyk-entreprenörer
vattenentreprenadsarbeten  Dyk-entreprenörer
vattenskadesaneringar  Sanering
vattenspel (markkomplettering)  Markkomplettering
vegetationsytor  Vegetationsytor
ventilation - vvs (ingenjörer)  Ingenjörer - VVS
ventilationer, arbete  Luftbehandling
ventilationer, material  Ventilationskanalsystem, ljuddämpare, spjäll, mm
ventilationsarbeten  Luftbehandling
ventilationsfläktar, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
ventilationsfläktar, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
ventilationskanaler  Ventilationskanalsystem, ljuddämpare, spjäll, mm
ventilationskanalsystem, ljuddämpare, spjäll, mm  Ventilationskanalsystem, ljuddämpare, spjäll, mm
ventilationsrengöringar  Luftbehandling
ventilationsservice  Luftbehandling
ventiler  Ventiler
ventilering  Luftbehandling
vikväggar, mm  Vikväggar, mm
vindkraft  Pannor
vinschar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
vinschar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
vitrinskåp  Förvaringsenheter
vitvaror  Tekniska inredningsenheter
volymselement - förtillverkade  Förtillverkade volymselement
VVS-firmor (entreprenörer)  Rör-entreprenörer
VVS-företag (ingenjörer)  Ingenjörer - VVS
VVS-ingenjörer  Ingenjörer - VVS
VVS-konsulter (ingenjörer)  Ingenjörer - VVS
VVS-montörer (entreprenörer)  Rör-entreprenörer
våder  Målning - material
vård av byggnader  Byggnadsvård
vägarbeten  Markarbeten
vägbeläggningsmaterial  Markbeläggningar, mm
väggluckor  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
väggöppningar  Sakvaror för väggöppningar
vägräcken  Markkomplettering
värme (brunns- och bergvärmeborrning)  Brunns- och bergvärmeborrning
värme - vvs (ingenjörer)  Ingenjörer - VVS
värme- och kylsystem  Värme- och kylsystem
värmebehandlingar  Varmförzinkning, eloxering, mm
värmeelement  Värmeväxlare, radiatorer, mm
värmemätningar  Radon-, värmemätning
värmepannor, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
värmepannor, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
värmepumpar  Kylaggregat och värmepumpar
värmepumpar, berg-  Kylaggregat och värmepumpar
värmepumpar, luft-  Kylaggregat och värmepumpar
värmepumpsystem, komponenter  Komponenter, mm i kyl- och värmepumpsystem
värmesystem  Värme- och kylsystem
värmeväxlare, luft-  Luftvärmeväxlare
värmeväxlare, radiatorer, mm  Värmeväxlare, radiatorer, mm
vätskor, apparater för behandling och rening  Apparater för rening och behandling av vätska, tryckluft, mm
växlar i transportsystem  Drivaggregat, maskiner, växlar, mm
växthus - förtillverkade  Förtillverkade tekniska byggnader
wTill toppen av sidan
WC  Badkar, duschar, bidéer, tvättställ, WC, mm
yTill toppen av sidan
ytbehandlingar  Varmförzinkning, eloxering, mm
ytbeklädnad på termisk isolering av installationer  Ytbeklädnad på termisk isolering av installationer
ytbeklädnad, termisk isolering av installationer  Ytbeklädnad på termisk isolering av installationer
ytmarkeringar  Kantstöd, ränndalar, mm
ytterdörrar  Dörrar, dörrpartier, portar, mm
yttertaksöppningar  Sakvaror för yttertaksöppningar, mm
yttre fastighetsskötsel  Fastighetsförvaltning
zTill toppen av sidan
zink, varmförzinkning  Varmförzinkning, eloxering, mm
zinkplåt  Zinkplåt
zinkskydd  Varmförzinkning, eloxering, mm
zinkskyddning  Varmförzinkning, eloxering, mm
åTill toppen av sidan
åkerier  Åkerier
ånggeneratorer, försäljning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - försäljning
ånggeneratorer, uthyrning (under byggnadstiden)  Generatorer, kompressorer, värmepannor o fläktar - uthyrning
åskledare  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
åskskydd  Anordningar för jordning, spänningsutjämning och åskskydd
öTill toppen av sidan
överläggsplattor  Skikt av överläggsplattor
överläggsplattor av bränd lera  Bränd lera
överläggsplattor av cementbundet material  Cementbundet material
överläggsplattor av diverse material  Diverse material - plattor
överläggsplattor av metall  Metallplattor
överläggsplattor av natursten  Natursten
överläggsplattor av plast  Plastplattor
överläggsplattor av trä  Träplattor
övervakning  Övervakningsapparater
övervakningsapparater  Övervakningsapparater
övervakningsenheter  Övervakningsapparater
övervakningsenheter i kylsystem  Styr- och övervakningsenheter i kyl- och värmepumpsystem
övervakningsenheter i värmepumpsystem  Styr- och övervakningsenheter i kyl- och värmepumpsystem
övervakningssystem  Styr- och övervakningssystem
övriga arbetsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
övriga arbetsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
övriga bearbetningsmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - försäljning
övriga bearbetningsmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Jord- och bergborrutrustning samt övriga bearbetningsmaskiner - uthyrning
övriga byggmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
övriga byggmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
övriga entreprenadmaskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - försäljning
övriga entreprenadmaskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Kross-, betong-, putsmaskiner, transportörer - uthyrning
övriga golvbeläggningar, skikt  Textila material, kork, linoleum, gummi, plast, mm
övriga lyftanordningar, försäljning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - försäljning
övriga lyftanordningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Kranar, hissar, ställningar, mm - uthyrning
övriga markbeläggningar  Markbeläggningar, mm
övriga maskiner, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
övriga maskiner, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning
övriga utrustningar, försäljning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - försäljning
övriga utrustningar, uthyrning (under byggnadstiden)  Bodar, skyddsutrustning och övriga maskiner - uthyrning